O-STA

Občasno nudite prevoz? Oglašujete prek spleta? Avtorska? Kaj se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja?

Oglaševanje prek spleta in delo prek avtorske pogodbe sta eni izmed oblik dela, ki lahko sodita v t. i. dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Tovrstnih dohodki so prejeti za opravljeno delo ali storitev iz odvisnega in ne delovnega razmerja, tovrstna dela pa so občasnega ali začasnega značaja.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Niste prepričani, kako so različne oblike dela obdavčene? Nič lažjega, na DATI vemo! Pridite na seminar in izvedeli boste.

Več informacij

Občasno ponujate prevoz?

Če fizična oseba na vožnjo, ki jo opravi zase, povabi sopotnika in gre med njima za delitev stroškov ter je takšno plačilo nižje od stroška vožnje, takšna delitev zasebnih prevozov, ki jih ponudniki tako ali tako opravijo za svoje osebne potrebe, ne predstavlja dela na črno, prav tako ni delo na črno, če si v takem primeru ponudniki in iskalci med seboj razdelijo stroške prevoza, goriva in cestnin. To velja za kritje stroškov prevoza v sorazmernem deležu.

Ponudbo storitev prevoza med fizičnimi osebami je namreč treba obravnavati tako z vidika Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) in Zakona o dohodnini (ZDoh-2), saj se za opravljanje dela na črno se med drugim šteje takrat, ko posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali nima priglašenega dela, kakor to določa ta ali drugi zakon. Če pa fizična oseba opravlja redne vožnje na zahtevo iskalca prevoza - torej vožnje, ki jih fizična oseba, v primeru, da sopotnika ne bi bilo, ne bi opravila, se to šteje za opravljanje pridobitne neodvisne dejavnosti, za katero so predpisani tudi posebni pogoji za opravljanje dejavnosti, pišejo na Finančni upravi RS (Furs). Fizična oseba, ki opravlja prevoze, se mora za opravljanje te dejavnosti ustrezno registrirati in izpolniti posebne pogoje. Doseženi dohodki iz tega naslova se obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Čim gre pri zaračunavanju stroškov za pridobitno dejavnost - stalno ali začasno opravljanje dejavnosti oziroma za dobiček, pa se že lahko ugotavljajo elementi opravljanja dejavnosti. Presoja spornosti oglaševanja prevozov na spletnih straneh odvisna od načina oglaševanja posameznega prevoza. V praksi se namreč pojavljajo različne vsebine ponudb (brezplačni prevozi; prevozi, ki za večkratno uporabo ponujajo količinski popust ...), še pišejo na Fursu.

Nudite občasni prevoz? Oglašujete prek spleta? Opravljate delo prek avtorske pogodbe?

Klikni in deli

Dohodek od spletnega oglaševanja

Dohodek, ki ga fizična oseba prejme iz naslova prikazovanja spletnih oglasov, se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali kot dohodek iz dejavnosti. Pri tem je treba najprej ugotoviti naravo razmerja med izplačevalcem dohodka in izvajalcem posla. Če slednji opravlja delo občasno po pogodbi ter na podlagi odvisnega razmerja (delo opravi pod nadzorom in po navodilih naročnika, ne prevzema finančnega tveganja v zvezi s poslovanjem naročnika, običajne storitve ne opravlja za več naročnikov in ni neposredno udeležen na dobičku ali izgubi, doseženi z delom, ki ga opravlja), se prejeti dohodek obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Dohodke iz tujine oziroma dohodke, ki jih izplačuje tuja oseba, mora zavezanec napovedati sam. V kolikor založnik opravlja storitve trženja oglasov neodvisno samostojno (dejavnost opravlja za svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost in na svoj riziko) ter se s to aktivnostjo namerava ukvarjati trajno oziroma daljše časovno obdobje, se doseženi dohodki obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Fizična oseba, ki dosega dohodek iz dejavnosti, se mora za opravljanje dejavnosti registrirati kot samostojni podjetnikin vpisati v Poslovni register Slovenije.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Ali veste, kako uveljaviti strošek nakupa avtomobila in druge opreme? Na Abecedi poslovanja izveste vse od A do Ž, kar mora vedeti vsak podjetnik!

Več informacij

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje:

· dohodek za opravljeno delo ali storitev,

· dohodek za stvaritev avtorskega dela ter dohodek za izvedbo avtorskega ali
folklornega dela,

· dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z
dejavnostjo (primeroma posamezni posel),

· dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh
elementov delovnega razmerja (Znesek dohodka po tej določbi je določen v pavšalni višini, in sicer z Uredbo o določitvi dohodkov verskih delavcev).

Med dohodke za opravljeno delo ali storitev se štejejo dohodki za opravljeno delo na podlagi podjemne, mandatne pogodba, pogodbe o naročilu in podobno, dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (npr. na podlagi imenovanja ali izvolitve, denimo pogodba o prokuri), dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela, dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse, dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali organizacije, ki opravlja posredovanje dela, dohodek prejet s prodajo odpadnega materiala, ki ni dosežen v okviru opravljanja dejavnosti, dohodek upokojencev za opravljeno začasno ali občasno delo. Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v RS status upokojenca.

Kaj vse je dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in kako so določene oblike dela reguliranje, lahko najdete v Fursovem priročniku Dohodki iz zaposlitve - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja zakonodaja

Oznakeavtorska pogodba avtorski članki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja elementi delovnega razmerja nudenje prevoza odvisno razmerje oglaševanje zdoh-2 zpdzc-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/05/obcasno-nudite-prevoz-oglasujete-prek-spleta-avtorska-kaj-se-steje-za-dohodek-iz-drugega-pogodbenega-razmerja/