O-STA

40 odstotkov podjetij ima profil na družbenem omrežju, prodaja prek spleta je 17-odstotna

Prodaja prek spleta in spletno nakupovanje med slovenskimi prebivalci iz leta v leto naraščata. Podatki za leto 2014 kažejo, da se je s spletno prodajo ukvarjalo 17 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij, prek spleta pa je nakupovalo skoraj 40 odstotkov oseb. Med majhnimi in srednjimi podjetij jih ima 40 odstotkov profil na družbenem omrežju, devet odstotkov pa jih ima svoj blog. Mednje se s svojim podjetniškim blogom uvršča tudi DATA.

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Zakaj ne bi sodelavcem omogočili izobraževanja ali usposabljanja? Naložba v znanje se vedno izplača! Vas zanima, kako do sredstev?

Več informacij

Prodaja prek spleta 17-, postavitev spletne strani 82 odstotna

Podatki kažejo, da je internet je v prvih treh mesecih lanskega leta vsak ali skoraj vsak dan uporabljalo 61 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let, kar je tri odstotke več kot v primerjavi z letom prej.

Splet dandanes omogoča marsikaj, med drugim tudi nakupovanje iz domačega naslonjača ob kateri koli uri, podjetjem pa dostop do novih trgov, do možnosti za znižanje stroškov in cen. V letu 2015 (od aprila 2014 do marca 2015) je prek spleta nakupovalo 39 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. Večina e-kupcev je kupovala pri slovenskih trgovcih (76 odstotkov). Prodaja prek spleta oziroma naročila za izdelke ali storitve prek spletnih strani je v letu 2014 prejemalo 17 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij, spletno stran pa je imelo 82 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij (MSP).

Računalništvo v oblaku omogoča podjetjem razpolaganje s skoraj neomejenimi računalniškimi zmogljivostmi brez večjih kapitalskih naložb. Podjetja lahko dostopajo do svojih podatkov prek interneta kjer koli. Tako so različne storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) lažje, z nižjimi stroški, dostopne tudi majhnim podjetjem. V letu 2015 je te storitve najemalo 17 odstotkov majhnih in srednjih (MSP) ter 39 odstotkov velikih podjetij. Skoraj 60 odstotkov MSP od tistih, ki so najemala storitve računalništva v oblaku, je najemalo e-pošto kot storitev računalništva v oblaku, 51 pa storitve za shranjevanje datotek podjetja. 32 odstotkov MSP je na vprašanje, ali poznajo storitve računalništva v oblaku, odgovorilo nikalno.

Na družbenih omrežjih prevladuje trženje

Družbeni mediji podjetjem omogočajo interaktivno sodelovanje s strankami ali poslovnimi partnerji. V v prvih treh mesecih lanskega leta je na spletnih družabnih omrežjih sodelovalo okoli 580.000 oseb, starih med 16 in 74 let. Družbene medije je v letu 2015 uporabljalo 41 odstotke MSP, ta so imela svoj profil ali licenco glede na tip družbenega medija. 40 odstotkov MSP je imelo tudi svoj profil na družabnih omrežjih (Facebook, LinkedIn ipd.), devet odstotkov pa svoj blog ali mikroblog (Twitter, Blogspot, WordPress).

V letu 2014 je bila prodaja prek spleta med majhnimi in srednjimi podjetji 17 odstotna!

Klikni in deli

Največ, 74 odstotkov, s profilom na družbenih medijih je družbene medije uporabljalo zatrženje, za predstavljanje izdelkov ali storitev, ki jih nudijo, v končni fazi je to tudi prodaja prek spleta. Skoraj polovica jih je družbena omrežja uporabljala za pridobivanje mnenj ali za komuniciranje s strankami (odgovarjanje na mnenja ipd.) in 17 odstotkov MSP za vključitev strank v razvoj ali inovacijo izdelkov ali storitev, ki jih nudijo. 24 odstotkov MSP jih je omrežja uporabljalo za novačenje novih sodelavcev.

Če oglašujete prek spleta, vas morda zanima tudi to, da se dohodek, ki ga fizična oseba prejme iz naslova prikazovanja spletnih oglasov, šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali kot dohodek iz dejavnosti.

Z uporabo IKT do boljšega gospodarstva in kakovosti življenja

Razvoj in uporaba IKT izboljšujeta gospodarstvo in kakovost življenja, kažejo zadnji podatki, ki jih je zbral Statistični urad RS (Surs). Navajajo, da ima IKT z vidika zagotavljanja gospodarske rasti velik vpliv predvsem na zagonska oziroma start-up podjetja ter na majhna in srednje velika podjetja z 10 do 249 zaposlenimi osebami. Z razvojem inovativnih rešitev s področja IKT lahko dolgoročno vplivajo na gospodarstvo in so hkrati pomemben vir za ustanavljanje novih delovnih mest, povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in izboljšanje kakovosti življenja, so zapisali.

IZOBRAŽEVANJE

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Kako najceneje zaposliti novega sodelavca? Kako preveriti, da je ta oblika zaposlitve za vas najboljša?

Več informacij

Krepi se sektor računalniškega programiranja in svetovanja

V letu 2014 je bilo v Sloveniji 532 hitrorastočih podjetij 28 podjetij. Gre za podjetja, ki so imela več kot 10-odstotno povprečno letno rast v triletnem obdobju in so imela v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10 zaposlenih. Izmed teh podjetij jih je 28 delovalo v sektorju IKT. Gre za sektor, ki ga sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali z nudenjem teh storitev IKT. Skoraj 80 odstotkov (22) teh podjetij se je po SKD uvrščalo v skupino dejavnosti J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti. Podjetja v tej dejavnosti so v letu 2014 predstavljala 73 odstotkov vseh podjetij sektorju IKT. Ustvarila so 29 odstotkov prihodka od prodaje in 38 odstotkov dodane vrednosti celotnega sektorja IKT. V njih je delalo 51 odstotkov oseb sektorja IKT (tj. oseb, ki so delale, plačane in neplačane, tudi osebe, ki so delale zunaj podjetja, npr. prodajni zastopniki, in delavci s krajšim delovnim časom, sezonski in delavci na domu, ki so bili na plačilnem seznamu).

Za uporabo IKT je ključno znanje

Strokovnjake za IKT je v letu 2015 zaposlovalo 18 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami. Sedem odstotkov MSP je v letu 2014 nudilo svojim zaposlenim (strokovnjakom za IKT ali drugim zaposlenim osebam) izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev veščin iz uporabe IKT - računalnikov ali računalniških programov. Povprečje v drugih MSP podjetjih v državah članicah EU je 20 odstotkov. Svojim zaposlenim strokovnjakom za IKT je nudilo izobraževanje 11 odstotkov MSP, drugim zaposlenim osebam pa 25.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki blog družbena omrežja gospodarstvo ikt kakovost oglaševanje prodaja prek spleta promocija računalništvo spletna prodaja spletno nakupovanje statistika trženje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/09/40-odstotkov-podjetij-ima-profil-na-druzbenem-omrezju/