O-STA

Kdo vse lahko priglasi ODD - osebno dopolnilno delo?

Posameznik lahko osebno dopolnilno delo (ODD) opravlja na podlagi priglasitve in na podlagi pridobljene vrednotnice pred začetkom dela, vendar nas je zanimalo, kdo vse konkretno lahko opravlja ODD.

IZOBRAŽEVANJE

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Inšpektorji nikoli ne počivajo. Podjetniki, res poznate prek 40 podzakonskih aktov, ki urejajo področje gospodarskega poslovanja? Seznanite se z njimi!

Več informacij

ODD - kdo vse ga lahko opravlja?

ODD lahko priglasijo vse fizične osebe, dela pa ne smejo opravljati za drugo pravno osebo, za tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. Lahko pa delo opravljajo za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime. Vrednotnico mora pridobiti naročnik pred pričetkom opravljanja dela ali jo pridobi izvajalec ODD v kolikor bo delo opravil za še neznanega naročnika (npr. v primeru prodaje ročnih izdelkov). Vrednotnica se mora glasiti na ime izvajalca ODD, ki za naročnika (fizično osebo) opravlja dela, ki sodijo med seznam del ODD.

ODD lahko pod posebnimi pogoji priglasijo tudi:

· brezposelni

Brezposelna oseba (oseba, prijavljena v evidenci brezposelnih oseb), lahko opravlja ODD in mesečno zasluži do 200 evrov neto(navedena omejitev za brezposelno osebo je določena na mesečni ravni). Če je brezposelna oseba hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se ji v primeru presežene meje najvišjega dovoljenega zaslužka denarno nadomestilo zniža za 50 odstotkov zneska, ki presega 200 evrov. Če že ob prijavi in uveljavitvi zahtevka za denarno nadomestilo obstaja podlaga za izplačilo dohodka iz dela, je o njej dolžna obvestiti Zavod RS za zaposlovanje (Zrsz) ob prijavi, sicer pa v roku treh dni po nastanku. O opravljenem delu, dogovorjenem plačilu in roku plačila za opravljeno delo je brezposelna oseba dolžna sproti obveščati Zrsz.

· upokojenci

Če upokojenci priglasijo ODD, to ne vpliva na izplačevanje pokojnin ter izplačevanje pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. V kolikor gre za delovnega invalida II. ali III. kategorije invalidnosti, je treba upoštevati izvajalčevo zdravstveno stanje iz odločbe o ugotovljeni invalidnosti oziroma mnenje invalidske komisije o njegovi preostali delovni zmožnosti.

· študenti

Status študenta ali dijaka ne predstavlja omejitve za opravljanje ODD. Pri tem velja opozoriti na zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, kakršno koli delo prepoveduje (razen v primerih, ko gre za izvedbo kulturnih in umetniških del in športnih dogodkov ter lažja dela po 13. letu).

· tujci

Tujec, ki v RS že prebiva in je pridobil osebno delovno dovoljenje oziroma ima na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela, lahko opravlja ODD. Tujec, ki pa v Sloveniji prebiva iz razloga zaposlitve ali dela in ima delovno dovoljenje za zaposlitev ali delo, pa ODD ne more opravljati.

Spomnimo, prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v preteklem koledarskem letu. Več o tem si lahko preberete v prispevku Nabiranje sadežev narave se šteje v osebno dopolnilno delo.

Brezposelni, študenti, upokojenci in tujci lahko opravljajo osebno dopolnilno delo!

Klikni in deli

Kaj se smatra kot osebno dopolnilno delo?

Za ODD se od 1. januarja 2015 šteje delo, ki jih posameznik opravlja sam, in sicer gre za dela:

· pomoč v gospodinjstvu, pri čiščenju stanovanja, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,

· občasna pomoč pri kmetijskih delih.

· občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.

· občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,

· občasno prevajanje ali lektoriranje,

· občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,

· občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju,druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki ali kadar melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

Vplačana vrednotnica prinaša pravice iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja

Posameznik bo lahko opravljal osebno dopolnilno delo na podlagi priglasitve osebnega dopolnilnega dela in tudi na podlagi pridobljene vrednotnice pred začetkom opravljanja dela. To je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo.Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Posameznik mora osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Morda pa bi osebno dopolnilno delo raje spremenili kar v svoj lasten posel? Ste spretni z rokami? Vaš hobi lahko postane biznis!

Več informacij

Če vas zanima obdavčenost izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, vas vabimo k branju naslednjih prispevkov:

· Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci? (1. del)

· Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci? (2. del)

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo

Oznakeajpes dohodek iz drugega pogodbenega razmerja furs odd osebno dopolnilno delo podjetniki priglasitev

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/16/kdo-vse-lahko-priglasi-odd/