O-STA

Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo

Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo, mesečno znašajo 4,62 evra. Gre za obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo tovrstno delo.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Kako zdravi in varni ste na delovnem mestu? Na DATI lahko ugodno opravite usposabljanje, odnesli pa boste tudi veliko koristnih informacij! Na zdravje boste začeli gledali drugače!

Več informacij

Prispevki za družinskega člana

Spomnimo, za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ deset zaposlenimi, pri čemer morajo biti izpolnjeni še drugi zakonsko določeni pogoji. Pri kratkotrajnem delu samozaposleni osebi lahko pomagajo osebe, s katero je samozaposleni v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena. Med sorodstveno razmerje v ravni vrsti do prvega kolena se vštevajo zakonec, izvenzakonski partner, sin, hči, vnuk, vnukinja, mati in oče, ne pa tudi brat oziroma sestra.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) v 17. členu določa, da je oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.Druge vrste zavarovanj za te osebe v zakonu niso navedene, prav tako tudi niso določene med posebnimi primeri zavarovanja v 20. členuZakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni oseb, ki opravljajo kratkotrajno delo, je določena tudi Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Prijava zavarovanja je potrebna na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), plačilo prispevka pa na Finančni upravi RS (Furs) s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1509 - Plačilo prispevka za ZZ) preko sistema eDavki, do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti prispevki se plačujejo mesečno za obdobje koledarskega leta po stopnji 0,30 odstotka od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega leta.

Prispevki za družinskega člana, ki opravlja kratkotrajno delo, vas bodo mesečno stali 4,62 evra.

Klikni in deli

V letošnjem letu ti prispevki tako znašajo 4,62 evra mesečno. Zneski pavšalnih prispevkov za letošnje in tudi pretekla leta so razvidni tudi iz preglednic, ki jih najdete tukaj.

Vsi sklici za prispevke na enem mestu

Za prispevke za zdravstveno zavarovanje je številka podračuna SI56011008883000073 (prehodni davčni podračun - proračun države), so nam sporočili s Finančne uprave RS (Furs). Seznam podračunov za plačevanje davkov in prispevkov najdete tukaj.

O kratkotrajnem delu in z njim povezanimi temami smo že pisali:

· Kratkotrajno delo: pomoč sorodnika vas vseeno lahko stane

· Kratkotrajno delo: Ko pomaga sorodnik, ga ni treba plačati

· Za kratkotrajno delo sklenitev pogodbe ni nujna

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki davki drugo pogodbeno razmerje furs kratkotrajno delo plačilo prispevkov podračun prispevki za družinskega člana proračun države sklic socialni prispevki zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/18/prispevki-za-druzinskega-clana-ki-opravlja-kratkotrajno-delo/