O-STA

Zakoniti zastopnik in drugi pooblaščenci

Zakoniti zastopnik je določen z zakonom, prokurist pa je vrsta zakonitega zastopnika. Oseba, ki se določi za prokuro, se mora vpisati v sodni register, javno knjigo na sodišču.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden se zares lotite svojega biznisa, vam brezplačno svetujemo in vas opozorimo na vse trike, ki jih prinaša podjetništvo !

Več informacij

Zakoniti zastopnik

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) veleva, da družbo lahko zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Statutarna ali druga omejitev nima pravnega učinka proti tretji osebam.

Prokurist

Prokurist je vrsta zakonitega zastopnika. Je pooblaščenec, ki podjetje oziroma družbo zastopa nasproti tretje osebe. Prokurist nima možnosti odločanja denimo o tem, koga bodo zaposlili, njegova funkcija je omejena na zastopanje (hodi na sestanke, podpisuje pogodbe), upravičen pa je do vseh pravnih dejanj, razen do prodaje ali obremenitve nepremičnin, za kar mora biti posebej pooblaščen.

Zakoniti zastopnik je določen z zakonom, prokurist pa je vrsta zakonitega zastopnika.

Klikni in deli

Prokuristova vloga je torej zgolj zastopanje, nima pa možnosti odločanja oziroma zakonsko nima nobenih poslovodnih upravičenj. Prokura je sicer zakonsko lahko omejena (npr. s skupno prokuro, omejitev na predmet poslovanja posamezne podružnice), prokurist pa ne rabi biti nujno zaposlen v podjetju, ki ga zastopa, prav tako je ena oseba lahko prokurist v več različnih podjetjih, bankah, zavodih, ustanovah. Prokurist lahko dela tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika. Več o področjih, ki jih zastopa prokurist, samem imenovanju in prepovedi konkurence smo pisali v prispevku Prokurist nosi odgovornost za zakonito poslovanje družb.

Pri tem je pomembno, da ločimo med poslovodno osebo in prokuristom. Poslovodna oseba (npr. direktor pri družbi z omejeno odgovornostjo oziroma uprava pri delniški družbi) je upravičena do odločanja znotraj družbe oziroma podjetja (odločitve o poslovanju, kadrih, strateških planih itd.).

Morda vas zanima tudi:

· Kdo je prokurist in kakšna so njegova pooblastila

· Prokurist in obdavčitev

· Izplačevanje nagrade prokuristu podjetja, ki je upokojen

Drugi zastopniki

Podjetje ima lahko tudi več drugih zastopnikov, npr. kadrovski zastopnik idr., ti se določijo na podlagi pooblastila. V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za posamezne posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, le-tega prokurist ne potrebuje, saj je obseg njegovih pooblastil določen že v samem ZGD-1.

Zakoniti zastopnik za s. p.

Samostojni podjetniki lahko imenujejo prokurista ali zastopnika za primer smrti. Prokurist lahko brez pooblastila opravlja vse postopke v zvezi z vpisom sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije (PRS), razen njegovega izbrisa. Zastopnik za primer smrti je v primeru smrti samostojnega podjetnika pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje. Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik, so zapisali na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Zagotovo se vam pred registracijo podjetja poraja še kup vprašanj, na katera vam odgovorimo na brezplačnem seminarju. Pridite, izplača se!

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki družba odgovornost omejitve pooblastilo prokurist tretje osebe zakoniti zastopnik zakonodaja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/18/zakoniti-zastopnik-ni-enako-prokurist/