O-STA

Opis dejavnosti: računalniško programiranje

Razvoj tehnološke družbe povečuje tudi podjetniško udejstvovanje na področju računalniških ved, predvsem popularno pa je registriranje dejavnosti računalniško programiranje.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Bi se samozaposlili kot računalniški programer? Veste, katere dejavnosti lahko registrirate?

Več informacij

Računalniško programiranje in sorodne dejavnosti so pokrite v številnih sklopih Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (SKD 2008). Na VEM točki smo vam v pomoč za registriranje in doregistriranje dejavnosti, najbolje pa je , da si ob registraciji naredite nekakšen izvorni seznam dejavnosti z dodanim vidikom v prihodnost in registrirate tudi pomožne dejavnosti, s katerimi se boste ukvarjali v prihodnosti. V članku bomo pregledali dejavnosti, ki zajemajo računalniške in IT storitve, ki jih s. p. ali d. o. o. lahko opravlja.

"IT" in "IT svetovanje" kot dejavnost nista regulirana

V prispevku so dejavnosti namenoma razvrščene tako, da naštete niso regulirane. Torej jih lahko samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo dodajajo "neomejeno". Za dodajanje dejavnosti ni potrebno predložiti nikakršnih dokazil o izobrazbi ali usposabljanjih ali se vpisati v kakšen morebiten register.

Računalniško programiranje (62.010)

V ta razdelek spada pisanje, spreminjanje, prilagajanje in preizkušanje programske opreme, tudi po specifikaciji uporabnikov, ter načrtovanje in projektiranje računalniških programov. Pod računalniško programiranje se razume tudi izdelovanje spletnih strani. Morebitno izdajanje tako napisane opreme pa se uvršča v razdelek, ki je povezan z založništvom.

Svetovanje o računalniških napravah in programih (62.020)

V ta razdelek je vključeno načrtovanje računalniških sistemov, pa tudi svetovanje glede sistemov, ki povezujejo računalniške naprave, programsko opremo in komunikacijske tehnologije. Vključuje tudi usposabljanje uporabnikov teh sistemov.

Za dejavnost računalniškega programirana ni predpisane nobene izobrazbe!

Klikni in deli

Upravljanje računalniških naprav in sistemov (62.030)

Pod to dejavnost sodita predvsem upravljanje in obratovanje naročnikovih računalniških sistemov in naprav za obdelavo podatkov ter s tem povezane storitve.

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti (62.090)

Pod te dejavnosti spadajo morebitne ponovne vzpostavitve delovanja računalniškega sistema ali inštaliranje programske opreme na osebne računalnik. Sama montaža računalnikov pa je uvrščena v dejavnost Montaža industrijskih strojev in naprav (33.200).

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (63.110)

Pod to dejavnost največkrat sodijo vnos, obdelava podatkov in tudi morebiten izpis podatkov. V tej dejavnosti najdemo tudi storitev spletnega gostiteljstva, pretočnih podatkovnih storitev in storitve gostiteljstva uporabniških rešitev.

Preverite tudi:

Obratovanje spletnih portalov (63.120)

Pod spletni portal je mišljena spletna lokacija kot iskalnik, ki povezuje in upravlja obsežne podatkovne baze ali spletne lokacije, kot lokacije medijev, ki občasno ažurirajo vsebino.

Drugo informiranje (63.990)

Sem sodijo ostale informacijske storitve, nekoliko manj povezane s tehnološko sfero, kot je npr. informiranje preko telefona, iskanje informacij za plačilo po pogodbi, storitve pisanja povzetkov ipd.

Izdajanje programa in računalniških iger kot "založništvo"

Sem sodita dve relevantni dejavnosti, in sicer izdajanje računalniških iger (58.210) in drugo izdajanje programja (58.290).

Založništvo programske opreme oziroma iger je povzeto v teh dveh dejavnostih, ki vključujeta tudi izdajanje prevodov ali tržno prilagojenih različic. Vključuje tako operacijske sisteme kot programske opreme za splošno rabo.

Druge sorodne dejavnosti za registracijo

Naj tu omenimo še dejavnost Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi (47.410), kamor spada drobna prodaja računalniških programov in dejavnost Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (18.200), kamor bi zavedli razmnoževanje izvirnikov programske opreme in podatkov.

Računalničarji, tehnološki strokovnjaki in drugi - če smo vas prepričali z opisi dejavnosti računalniške tehnologije in sorodnih področij, se pridite brezplačno posvetovati, kaj so prednosti samozaposlitve!

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Gospodarstvo Izdelava spletnih strani Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev s.p.

Oznake IT IT dejavnosti izdelovalec spletnih strani oblikovalec spletnih strani programer računalnikar računalniško programiranje tehnik

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/20/dejavnost_racunalnicarjev_in_programerjev/