O-STA

Na skupščini Gorenjske banke potrjeni vsi predlagani sklepi

Kranj, 23. maja - Delničarji Gorenjske banke so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem banke v letu 2015, upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter potrdili predlog, po katerem ustvarjeni bilančni dobiček banke v višini 1,38 milijona evrov ostaja nerazporejen. V nadzorni svet Gorenjske banke so izvolili tri nove člane: Jeleno Galić, Aleša Aberška in Domna Trobca.

Gorenjska banka je v poslovnem letu 2015 ustvarila 15,8 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja, oblikovala za 11,6 milijona evrov oslabitev in rezervacij ter dosegla 4,1 milijona evrov dobička pred davki oziroma 3,2 milijona evrov čistega dobička. Za 1,2 odsotni točki se je povečala kapitalska ustreznost; ta je bila ob koncu leta 2015 17,9-odstotna.


Obseg bilančne vsote se je povečal na 1,45 milijarde evrov, kar je za 0,7 odstotne točke več kot leto prej. K temu je v največji meri prispevala rast na področju poslovanja s prebivalstvom, kjer je banka tako pri kreditiranju kot pri zbiranju vlog zabeležila več kot 7-odstotno rast. Obseg kreditiranja pravnih oseb je ob koncu leta 2015 za tistim iz leta prej zaostal, razkorak med obsegom večjih odplačil in obsegom na novo sklenjenih poslov pa je banki v letu 2015 uspelo zmanjšati. Delež nedonosnih kreditov v portfelju, ki ga je banka v letu 2015 razreševala izjemno učinkovito, se je glede na leto 2014 znižal za 7,0 odstotne točke na 17,3-odstotka.


V začetku letošnjega leta je banka z uspešno dokapitalizacijo izvedla še zadnjega v nizu ukrepov za odpravo potencialnega kapitalskega primanjkljaja in si na ta način zagotovila trdno osnovo za uresničitev strateških razvojnih projektov, ki jih načrtuje v naslednjem srednjeročnem obdobju.


Uspešno je tudi tekoče poslovanje. V letošnjem prvem kvartalu je banka ustvarila 4,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo. Kapital se je povečal na 201,9 milijona evrov, kapitalska ustreznost pa na 18,7 odstotka. Za 52,8 milijona evrov oziroma za 3,6 odstotke se je v prvih treh mesecih letos povečala tudi bilančna vsota Gorenjske banke.


Skupščina, na kateri je bilo prisotnih 63,93 odstotka delnic s pravico do glasovanja, se je seznanila z Letnim poročilom banke, upravi in nadzornemu svetu pa za poslovno leto 2015 podelila razrešnico. Prav tako je sprejela predlog, po katerem se ugotovljenega bilančnega dobička v višini 1,38 ne nameni dividendam, pač pa ta na račun nadaljnje krepitve kapitalske osnove banke ostaja nerazporejen.


Delničarji so odločali tudi o imenovanju štirih članov v sicer 7-članskem nadzornem svetu banke. V začetku leta sta namreč dva člana podala odstopno izjavo, dvema članoma pa v kratkem poteče mandat. Danes je bil tako za člana nadzornega sveta ponovno izvoljen Matej Podlipnik, na novo pa so bili v nadzorni svet imenovani še Jelena Galić, doktorica ekonomskih znanosti in predsednica izvršnega odbora AIK Banke, Aleš Aberšek, univerzitetni diplomirani ekonomist in član uprave Telekoma Slovenije ter Domen Trobec, doktor ekonomskih znanosti in asistent-raziskovalec na ljubljanski ekonomski fakulteti.