O-STA

Starševsko nadomestilo: zraven lahko delate prek pogodbe ali ODD

Starševsko nadomestilo upravičenci prejemajo oziroma ga ohranijo tudi, če v času koriščenja starševskega dopusta opravljajo delo prek avtorske ali druge civilne pogodbe, ki jih določa Obligacijski zakonik, v primeru, če tako delo nima elementov delovnega razmerja, so pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Upravičenci do starševskega nadomestila (ali pred tem materinskega nadomestila) pa lahko v času koriščenja le-tega opravljajo tudi osebno dopolnilno delo na podlagi vrednotnic. Pogoj je, da ne gre za delo v okviru rednega delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, delo v okviru samostojne dejavnosti in da delo nima elementov delovnega razmerja.

Pridite po brezplačen nasvet, kako je s porodniškim dopustom, če ste samozaposleni!

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Kako pa je starševskim nadomestilom v primeru samozaposlitve? Izdamo vam vse prednosti in slabosti samozaposlitve.

Več informacij

Starševsko nadomestilo lahko tudi izgubite

Drugačna bi bila situacija v primeru, če bi taka oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi ter pričela opravljati delo v rednem delovnem razmerju, saj bi to pomenilo, da je prekinila starševski dopust in da ne želi izrabiti pravice do odsotnosti z dela zaradi starševskega varstva, so še dodali na MDDSZ.

Prav tako lahko posameznica ali posameznik izgubi materinsko ali starševsko nadomestilo, če inšpektor ugotovi, da opravlja delo v okviru svojega rednega delovnega razmerja ali samostojne dejavnosti.

Pridite na brezplačno predavanje o samozaposlitvi!

Spomnimo, elementi delovnega razmerja so:

prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca,

plačilo za delo,

osebno opravljanje dela,

nepretrgano opravljanje dela,

opravljanje dela po navodilih,

opravljanje dela pod nadzorom delodajalca.

Starševskega nadomestila vam ne vzamejo, če delate prek pogodbe brez elementov razmerja ali ODD.

Klikni in deli

To določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) v 48. členu. Pravi, da pravica do nadomestila preneha, če inšpekcija, ki jo v tem primeru izvaja Inšpektorat RS za delo (IRSD) ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost. Pravica do nadomestila preneha, če oseba začne delati po pogodbi o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno dejavnost. Če nastopi katerikoli razlog iz prvega in drugega odstavka tega člena mora oseba vrniti neupravičeno prejeti znesek nadomestila.

Morda vas zanima tudi:

Porodniški dopust in porodniško nadomestilo

Nadomestilo za starševski dopust - ukrepi iz zloglasnega Zujfa ostajajo v veljavi

Nadomestilo za bolniško odsotnost je lahko nižje od minimalne plače

Študentsko delo vam ne prinese starševskega nadomestila

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorska pogodba avtorski članki elementi delovnega razmerja nadomestila osebno dopolnilno delo podjemna pogodba porodniška starševsko nadomestilo upravičenci zsdp-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/05/26/starsevsko-nadomestilo-zraven-lahko-delate-prek-pogodbe-ali-odd/