O-STA

Če ste popoldanski s. p., prispevkov ne boste plačevali dvakrat

Popoldanski s. p. se v pravni obliki, ki omogoča poslovanje, od običajnega s. p. ne razlikuje. Obe obliki samozaposlitve imata enake obveznosti in odgovornosti, pri popoldanskem s. p. pa velja, da jim prispevke plača njihov delodajalec in v tem primeru ne gre za dvojno plačevanje prispevkov. Če imate navadni s. p., morate vse prispevke poravnati sami.

Še vedno niste prepričani, če bi namesto popoldanskega s. p. raje imeli kar navadnega? Pridite po brezplačni nasvet!

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Preden registrirate podjetje, vam brezplačno svetujemo o tem, kaj se vam bolj splača!

Več informacij

Popoldanski s. p. in dvakratno plačilo prispevkov

S pojmom popoldanski s.p. označujemo zavezanca, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic in je obvezno zavarovan iz drugega naslova (iz delovnega razmerja). Osebe, ki so v delovnem razmerju, so obvezno zavarovane in upravičene do pravic, ki izhajajo iz tega zavarovanja. Te osebe so zavarovane tudi za primer poškodbe pri delu in s prispevki za obvezno zavarovanje se krije tudi riziko poškodbe pri delu, ki ga opravljajo v okviru delovnega razmerja, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Pridite na brezplačno svetovanje pred registracijo podjetja!

Kdor opravlja dejavnost kot postranski poklic, je obvezno zavarovan za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, nastale pri opravljanju te dejavnosti. Prispevke plačuje v pavšalnih zneskih. Ob nastanku zavarovalnega primera pri opravljanju te dejavnosti je oseba upravičena do pravic, ki izhajajo iz tega zavarovanja.

V teh primerih torej ne gre za dvakratno plačilo prispevkov, saj plačilo prispevkov iz delovnega razmerja pokriva poškodbe, nastale pri delu, ki ga opravljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, plačilo pavšalnih prispevkov iz naslova opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica pa poškodbe, nastale pri opravljanju te dejavnosti, še pojasnjujejo na Fursu.

Kdor opravlja dejavnost kot postranski poklic, ne plačuje dvojnih prispevkov.

Klikni in deli

Kako je s pokojninsko dobo?

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so pojasnili, da se po načelih vzajemnosti in solidarnosti, na katerih temelji sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevki za posameznega zavarovanca vplačani v sorazmerju s prejemeki, taka pa je tudi višina pravic iz tega zavarovanja. Osnove so določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

"Izjema od opisanega pravila je plačevanje prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. To velja za večino zavarovancev iz 20. člena ZPIZ-2, ne velja pa za zavarovance, ki so zavarovani za posebne primere na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja (zavarovanci iz druge alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2)," pojasnjujejo na ZPIZu.

Omenjeni 20. člen ZPIZ-2 določa posebne primere zavarovanja, na podlagi katerega so navedene osebe obvezno zavarovane za primer invalidnosti in smrti v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti oziroma organizirane aktivnosti. Namen posebnih primerov zavarovanja je zavarovanje za tveganja invalidnosti in smrti, ki sta posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in bi se osebam, ki to delo opravljajo, lahko pripetile pri opravljanju tega dela. Obdobje takšnega zavarovanja se ne upošteva v pokojninsko dobo (in posledično ne vpliva na odmerni odstotek), v primeru zavarovalnega primera pa se pravice zavarovancu priznajo ob pogoju plačanih prispevkov.

V 20. člen so vključeni tudi popoldanski samostojni podjetniki, ob njih pa še druge kategorije zavarovancev (del kmetov, dijaki in študenti, zaporniki, osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo ...).

Morda vas zanima tudi:

· Nov seminar: socialna zavarovanja - M obrazci - na točki VEM ali portalu eVEM

· Navadni ali popoldanski s. p.?

· Prehod iz rednega v popoldanski s.p. je enostaven in hiter

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki dejavnost kot postranski poklic navadni s. p. obvezno zavarovanje pavšalni prispevki popoldanski s.p. samozaposlitev

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/01/ce-ste-popoldanski-sp-prispevkov-ne-boste-placevali-dvakrat/