O-STA

Evropska sredstva za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprlo javni razpis za izbor operacij za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge letih v 2016-2018. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma danes, znaša 1,9 milijona evrov, od tega pa bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov. Na razpis lahko kandidirajo socialna podjetja iz obeh kohezijskih regij, tako vzhodne kot zahodne.

Na DATI vam brezplačno svetujemo, kako pripraviti najboljšo prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev!

IZOBRAŽEVANJE

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Že veste, kako izgleda zmagovalna prijava za razpis nepovratnih sredstev?

Več informacij

1,9 milijona evrov za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih
podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij. Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar naj bi prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Želijo si povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Prijavite se na brezplačen seminar o nepovratnih sredstvih!

Cilji javnega razpisa:

· spodbujanje že obstoječih in novih socialnih podjetij ter mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;

· ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;

Prijavite se na brezplačen seminar o nepovratnih sredstvih!

· povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;

Prihaja 1,9 milijona evrov spodbud za zagon socialnega podjetja in mladinske zadruge!

Klikni in deli

· povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;

· zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

O nepovratnih sredstvih na DATI redno poročamo:

· Horizon 2020 nudi nepovratna sredstva tudi za mala in srednja podjetja

· Kje najti razpise za evropska finančna sredstva?

· Za podporo podjetnikom letos dodatna evropska sredstva

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo javni razpisi kadri podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki evropska sredstva gospodarstvo javni razpis kohezijski sklad mladinska zadruga podjetništvo socialno podjetje spodbude zagon socialnega podjetja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/03/evropska-sredstva-za-zagon-socialnih-podjetij-mladinskih-zadrug/