O-STA

Nadure lahko delodajalec odredi!

Delavec je na zahtevo delodajalca dolžan opravljati nadure, določa zakonodaja o delovnih razmerjih. Vendar pa je delavec, če mu je takšno delo - pisno ali ustno - delodajalec odredil, upravičen do plačila dodatka za nadurno delo, kar pa ne pomeni nujno, da morajo biti nadure plačane v celoti. Lahko se jih tudi kompenzira s prostimi urami.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Na kaj vse se mora spoznati majhen podjetnik in katere vse funkcije opravljati?

Več informacij

Nadure: kdaj so legalne?

Zakon o delovnih razmerjih(ZDR-1) navaja, da nadure lahko nastanejo takrat, ko gre za:

· primere izjemoma povečanega obsega dela,

· ko je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

· ko je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,

· ko je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa,

· v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje o podjetniških funkcijah!

ZDR-1 še navaja, da mora delodajalec delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.

Plačilo nadur ali kompenzacija s prostimi urami

Delavec je za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila, so zapisali sodniki v sodbi VIII Ips 80/2015 Vrhovnega sodišča RS. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerno nadomestilo za nadurno delo, če ob tem delodajalec plača še dodatek, ki je predviden za siceršnje plačilo nadurnega dela. Sodniki so odločili, da je ustrezno plačilo za opravljeno delo nadomestilo plače s prisojenim dodatkom v višini 30 odstotkov, 30 odstotkov osnovne bruto urne postavke pa naj bi bila tudi večinska praksa delodajalcev v Sloveniji za opravljanje nadurnega dela. Višina nadurnega dodatka je pogosto določena s kolektivno pogodbo.

V dejavnostih, za katere kolektivna pogodba ni sprejeta, pa se kompenzacija za nadure praviloma določa v internih aktih delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava na brezplačno izobraževanje o podjetniških funkcijah!

Delavcu pripada dodatno plačilo za ure, opravljene za delo prek delovnega časa, kljub odsotnosti pisne odredbe delodajalca, saj ga je opravil z vednostjo in po naročilu (odločitvi) nadrejenega delavca. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje o podjetniških funkcijah!

Nadure: po zakonu največ osem ur na teden

Nadurno delo, t. j. delo preko polnega delovnega časa, ki ga odredi delodajalec, lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, določenem z zakonom ali kolektivno pogodbo, in ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Kompenzacijo za nadure določajo kolektivne pogodbe, interni akti ali pogodba o zaposlitvi.

Klikni in deli

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega dela, ki presega 170 ur na leto, mora delodajalec pridobiti pisno soglasje delavca. Če delavec odkloni pisno soglasja, za to ne sme biti izpostavljen neugodnim posledicam v delovnem razmerju.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki finance podjetniške novice podjetništvo pravo zakonodaja

Oznakeavtorski članek delavci delodajalci dolžnosti koriščenje nadur nadure nadurno delo plačilo nadur polni delovni čas pravice zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/06/nadure-lahko-delodajalec-odredi/