O-STA

Nabavna funkcija podjetja ali popotovanje od surovine do proizvodnje

Prilagajanje tržišču in veliki konkurenci ter nižanje stroškov postaja vedno večja umetnost poslovanja podjetja, mednje pa sodi tudi razmislek o tem, kako bo nabavna funkcija podjetja k uspehu podjetja prinesla čim več. Pri tem se mora podjetje osredotočati predvsem na na konkurenčne prednosti in zaradi omejenosti trga gledati tudi širše, vse več strokovnjakov s tega področja pa v nabavi vidi velik potencial prihrankov ter s tem nov vir dobička.

Brezplačno vam svetujemo, kako v svojem podjetju obvladati več poslovnih funkcij hkrati!

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Kdo pa v vašem podjetju skrbi za nabavo?

Več informacij

Če je nekoč za nabavo funkcijo veljalo, da gre le za naročilo, prevzem in plačilo materiala, so te tradicionalne poglede zamenjali sodobnejši prijemi.Dandanes tudi funkcija nabave zahteve nenehna izobraževanja ter iskanja novih in novejših načinov ter postopkov, kako podjetju čim bolj dvigati konkurenčno sposobnost ter mu zagotoviti pomembne informacije s trga, vloga nabavne funkcije pa ima dolgoročne učinke tudi na dobiček (z zmanjševanjem nabavnih stroškov).

Pridite po brezplačni nasvet o vseh funkcijah!

Nabava kot preskrba z dobrinami

Pojem nabava pomeni oskrbo z dobrinami. Tako kot sami doma rabimo po izdelke v trgovino, da si skuhamo kosilo - gremo torej vnabavo -mora tudi trgovina kot podjetje poskrbeti za svojo nabavno funkcijo, da izdelke, ki jih ponuja potrošnikom, od različnih ponudnikov oziroma partnerjev, nabavi. Poslovanje podjetij je tesno povezano in soodvisno od preskrbe z različnimi prvinami, ki jih potrebuje za izvajanje poslovnega procesa. Nabava torej pomeni pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih za delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših pogojih pri zunanjih virih.

Pridite po brezplačni nasvet o vseh funkcijah!

Nabavna funkcija podjetja tako vključuje naloge, kot so izdelava specifikacije za nabavo določenih materialov, izbira ustreznega dobavitelja, pogajanja z njim in sklenitev pogodbe ter naročilo za tega dobavitelja. Vsako podjetje ali organizacija, ki proizvaja določene izdelke ali opravlja storitve, za to potrebuje določene prvine poslovnega procesa. Te so različne, predvsem pa odvisne od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. Lahko gre za različne surovine, materiali, pomožni materiali, delovna sredstva, različna znanja in veščine itd. Nabavna funkcija podjetja je tista, ki poskrbi, da poslovni proces steče, da poteka nemoteno in prispeva k zagotavljanju konkurenčnosti podjetja. Učinkovita in uspešna nabava je pogoj za uspešno poslovanje podjetja.

Pridite po brezplačni nasvet o vseh funkcijah!

Nabava vključuje transport, skladiščenje, vhodno kontrolo ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. V praksi se pogosto uporablja tudi termin nabavna logistika. Pomeni oskrbo poslovnega sistema s potrebnim blagom ustrezne kakovosti in količine. -se pogosteje slišimo se pojavlja tudi opredelitev management oskrbnih verig (ang. Supply chain management). V oskrbni verigi lahko sodelujejo dobavitelji, distributerji, kupci, prodajalci in drugi ponudniki storitev. Vsak opravlja svoje naloge tako, da delujejo medsebojno usklajeno. Prednosti, ki jih prinašajo oskrbne verige, so hitrejša, fleksibilnejša dostava, nižji stroški, dobri partnerski odnosi.

Nabavna funkcija podjetja skrbi za transport, skladiščenje, kontrolo ter ugotavljanje kakovosti!

Klikni in deli

Nabavna funkcija podjetja ima večji pomen, kot mnogi mislijo

Nabavna funkcija podjetja je enako pomembna kot vsaka druga poslovna funkcija. Tega se prav dobro zavedajo mala in srednja velika podjetja ter samozaposleni, ki morajo več, če ne celo vse poslovne funkcije, od kadrovske do proizvode in marketinške, opravljati sami. Kako opravljati več poslovnih funkcij naenkrat, vam brezplačno povemo mi!

Nabavna funkcija podjetja je pridobila na pomenu predvsem v zadnjem času, ko na trgu veljajo zaostrene gospodarske razmere in ko se soočamo z veliko konkurenčnostjo. Nabavna funkcija v ospredje namreč stopi prav v času večjih kriz, ko je na trgih primanjkuje določenih materialov ali pa so njihove cene zelo visoke. Nabavna funkcija podjetja se je v zadnjih desetletjih spremenila predvsem zaradi povečanega vrednostnega obsega nabavljenega materiala.

Pridite po brezplačni nasvet o vseh funkcijah!

Temeljni cilji nabave

· zmanjševanje nabavnih stroškov, (nabava po najugodnejših pogojih), da bi se zagotovil večji dobiček,

· varnost dobav ob naročilu, ki se odraža v zmanjšanju rasti zalog,

· stalnost nabavnih virov na podlagi dolgoročnih poslovnih povezav ali partnerstev z dobavitelji (vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje poslovnih odnosov z obstoječimi dobavitelji in iskanje novih),

· spremljanje dogajanja (informacijske in tržne raziskave, konkurenca, domači in tuji trgi ...),

· sprejem mednarodnih standardov,

· nabava materiala, ki najmanj obremenjuje okolje ter proizvodnjo.

Vir: Nabava

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo kadri podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorski članki distributer dobavitelj konkurenčnost logistika material nabava nabavna funkcija podjetja organizacija proizvod proizvodnja skladišče surovina usklajenost uspeh

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/07/nabavna-funkcija-podjetja-ali-popotovanje-od-surovine-do-proizvodnje/