O-STA

Alpe papir pod novo streho

PaperlinX prevzel Paper Merchanting Division skupine Buhrmann

S 01. novembrom 2003 je Alpe papir skupaj z ostalimi družbami iz Buhrmannove Paper Merchanting Division (v nadaljevanju PMD) postal del avstralske multinacionalke PaperlinX.

Transakcija se je zaključila v nekaj mesecih, odkar je 18. junija avstralska grupacija PaperlinX pristopila k nizozemski družbi Buhrmann s ponudbo za nakup njene PMD. 9. septembra sta družbi podpisali kupoprodajno pogodbo v vrednosti 706 milijonov evrov, 13. oktobra pa je evropska antimonopolna komisija dala zeleno luč za nakup. S formalnim zaključkom prevzema 01. novembra 2003 je PaperlinX postal tretji največji svetovni koncern na področju veletrgovanja s papirjem. Njegova evropska veja bo poslovala pod imenom PaperlinX Europe in bo v svoji dejavnosti združevala dosedanje aktivnosti družb PMD in aktivnosti, ki jih je PaperlinX v Evropi izvajal pred nakupom.

PaperlinX je eden najpomembnejših neodvisnih distributerjev papirja na svetu in se uvršča med največje avstralske proizvajalce časopisnih, embalažnih in grafičnih papirjev. Njegove delnice kotirajo na avstralski borzi, celotna tržna kapitalizacija pa danes znaša okrog 1,3 milijarde evrov.

Družbo PaperlinX sestavljata dve diviziji: PaperlinX Merchanting, ki se ukvarja z distribucijo papirja in Australian Paper, katere glavna dejavnost je proizvodnja časopisnega in embalažnega papirja ( v letu 2003 je bilo proizvedenih 900.000 ton ).

Na področju grafičnih papirjev ima družba v Avstraliji in Novi Zelandiji 60% tržni delež, trdno se je zasidrala v ZDA, Kanadi in delu Azije in z nedavnim nakupom Buhrmannove PMD je vodilna v Evropi. Danes se uvršča med največje svetovne distributerje papirja, z 10.000 zaposlenimi v 29 državah in prometom v višini 5,3 milijard evrov.

Poslovno strategijo PaperlinXa so narekovali tržni trendi, ki so kot odgovor na združevanje najpomembnejših proizvajalcev ponudili ustanavljanje velikih distribucijskih mrež, ki imajo pri proizvajalcih večjo pogajalsko moč. Na teh predpostavkah temelji tudi PaperlinXova poslovna filozofija, katerega osnovna dejavnost je distribucija, poglavitni cilj pa vzpostavitev poslovanja po celem svetu. Korak naprej pri teh prizadevanjih je bila odločitev za nakup PMD, tako da v je tem trenutku PaperlinX na področju grafičnih in pisarniških papirjev prisoten z 32 podjetji na 22 evropskih trgih.

Ne glede na to, da je PMD predstavljala sekundarno dejavnost nizozemske grupacije Buhrmann, saj je njena osnovna dejavnost pisarniški program, je bil razlog za odločitev o nakupu predvsem dobičkonosnost naložbe. V zadnjih desetih letih je ta divizija namreč zabeležila 10,7% povprečno letno rast prihodkov, ponašala pa se je tudi z dobičkom. PaperlinX-ov menedžment tako ocenjuje, da bo transakcija do konca leta 2003 prispevala k 5% rasti vrednosti delnic.

Gospod Ian Wightwick, MD PaperlinX, zatrjuje: 'Vključitev PMD Buhrmann v aktivnosti mednarodne distribucijske mreže skupine PaperlinX predstavlja korak naprej v strategiji skupine, ki si je za cilj postavila ustvariti multinacionalno družbo z močnim vplivom na svetovnem trgu distribucije papirja. Zelo pomembno je, da novi PaperlinX deluje kot globalni tim. V zadnjih nekaj mesecih sta menedžmenta obeh strani delovala z roko v roki, da bi vzpostavila pogoje za prenos poslovanja in zagotovila naš skupni uspeh. Proces poenotenja poslovnih politik obeh strani je že v zagonu in v prihodnjih mesecih pričakujemo prve rezultate.'

(Več informacij na spletni strani www.paperlinx.com in www.paperlinx.com.au)

Podjetje Alpe papir d.o.o., katerega osnovna dejavnost je trgovina na debelo - prodaja različnih vrst papirja in kartona - je bilo ustanovljeno leta 1993. Alpe papir je hčerinsko podjetje multinacionalne družbe PaperlinX, ki ima korporativni sedež v Melbournu. Prodajni program podjetja obsega širok spekter papirja; od ekskluzivnih papirjev, kartonov in kuvert, brezlesnih ter premaznih papirjev in kartonov do embalažnih papirjev, vrečk, fax papirjev, samokopirnih in samolepilnih papirjev ter folij, sintetičnih in fotokopirnih papirjev. V podjetju je zaposlenih 20 ljudi. V slovenskem prostoru zavzema Alpe papir dominantni položaj, saj kroji smernice v panogi. Alpe papir, ki ne prodaja le papirja, temveč celovito storitev, se nenehno sooča z izzivi trženja in si prizadeva izboljšati distribucijo, ki predstavlja v tej panogi največji prihranek časa in denarja - in to na vseh področjih poslovanja.