O-STA

Sistem vrednotnic pri ODD: storitev ne morete opravljati za podjetja

Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo osebam, ki se bodo zanj odločile, ne omogoča opravljanje storitev kot so inštrukcije, varstvo otrok ali prevajanje in lektoriranje za pravne osebe, torej za podjetje ali samozaposleno osebo. To pomeni, da se lahko vsa dela, ki jih Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) izrecno navaja in jih je mogoče opravljati na podlagi vrednotnic z osebnim dopolnilnim delom, opravljajo le za fizične osebe.

Gre za dela, ki jih posameznik opravlja sam:

  • pomoč v gospodinjstvu, pri čiščenju stanovanja, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
  • občasna pomoč pri kmetijskih delih.
  • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.
  • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
  • občasno prevajanje ali lektoriranje,
  • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
  • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Osebno dopolnilno delo lahko nadgradite s samozaposlitvijo!

Več informacij

Edina izjema pri opravljanju storitev je čiščenje večstanovanjskih zgradb, vendar pa je tukaj število stanovanj, ki jih lahko čisti oseba z priglašenim osebnim dopolnilnim delom, omejeno na stavbe z največ osem enotami in največ dvema etažnima lastnikoma. V praksi to pomeni, da oseba z osebnim dopolnilnim delom ne more čistiti skoraj nobenega stanovanjskega bloka, saj je v njih praviloma več etažnih lastnikov.

Spremembe v sistemu vrednotnic so veljavi od januarja 2015, prehodno obdobje pa se je zaključilo julija lani. Namen vzpostavitve sistema vrednotnic je bil ljudem dati spodbudo, da dela, kot so recimo pomoč v gospodinjstvu, občasno varovanje otrok, nabiranje sadežev, ročna izdelava izdelkov in druga, opravljajo ali koristijo na zakonit način in da ob tem dobijo določene pravice.

Kaj storiti, ko sistem vrednotnic ni dovolj?

Če želite kot posameznik opravljati različne storitve za pravno osebo, torej podjetje ali samostojnega podjetnika, se lahko odločite za registracijo s. p., za popoldanski s. p. ali sklenitev ustrezne civilnopravne - avtorske ali podjemne - pogodbe. Več o različnih oblikah dela in zaslužka ter obdavčitvi različnih vrst del lahko izveste tudi na našem seminarju!

Registracija statusa samostojnega podjetnika je na VEM točki brezplačna. V primeru, da se boste odločili za opravljanje dejavnosti ob redni zaposlitvi, tj. za popoldanski s. p. bodo vaši pavšalni prispevki znašali 65,10 evra.

Prijava na izobraževanje!

Izjema, ko posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo za pravne osebe nastane tudi, ko posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki ali kadar melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja. V tem primeru prodaja z osebnim dopolnilnim delom ni omejena le na fizične osebe kot pri opravljanju storitev!

Sistem vrednotnic: ena vrednotnica je 9 evrov!

Pisali smo že o tem, kdo vse lahko priglasi ODD. Mednje sodijo tudi brezposelni, osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, tujci, študentje in upokojenci. Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo (ODD), ga mora pred pričetkom opravljanja priglasiti na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES. Malo gospodarstvo pa je sicer nedolgo nazaj predlagalo, da bi se ODD priglasilo tudi na VEM točkah.

Pogoj za legalno opravljanje ODD je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je od 1. januarja 2015 dalje mogoče kupiti na upravni enoti. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike (dela pod točko A - storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik ODD. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (dela pod točko B - npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti izvajalec ODD sam.

Če vas zanima obdavčenost izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, vas vabimo k branju:

Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec npr. čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo.

Prijava na brezpačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Sistem vrednotnic: koliko denarja gre in kam gre?

Vrednotnica je določena v višini 9 evrov in sicer 7 evorv za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (izračun je narejen tako, da je 1 vrednotnica je približno 1 dan pokojninske dobe) in 2 evra za zdravstveno zavarovanje (višina je sorazmerna razmerju višine prispevkov za PIZ (24,35 odstotka) in prispevkov za ZZ (6,36 odstotka,ki prinašajo po vsebini enak obseg pravic, kot jih prinaša vrednotnica).

Za pravne osebe ne morete opravljati storitev z osebnim dopolnilnim delom!

Klikni in deli

Delovno aktivnim se bo to delo po novem štelo v pokojninsko dobo, upokojenci pa bodo na podlagi vplačane vrednotnice zavarovani za invalidnost in smrt in za primer nastanka poškodbe pri delu.

Prijava na brezpačno izobraževanje pred registracijo podjetja!

Spomnimo, do 31. 12. 2015 je bilo na upravnih enotah izdanih 17.610 vrednotnic, skupen znesek vplačil na podlagi vrednotnic pa tako do konca leta znaša slabih 159 tisoč evrov. Se je uvedba sistema vrednotnic izplačala?

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Kadri Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p.

Oznake Avtorski članki naročnik občasna dela osebno dopolnilno delo priglasitev ODD sistem vrednotnic vrednotnica zakonodaja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/09/sistem-vrednotnic-pri-osebnem-dopolnilnem-delu/