O-STA

Komu je bila namenjena donacija dela dohodnine?

Donacija dela dohodnine za leto 2015 je razveselila 4.814 različnih upravičencev, kar je dobrih 200 več kot leto prej. Za doniranje dela dohodnine v dober namen se je sicer za leto 2015 odločilo 416.067 oziroma 27,5 odstotka zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine. Letos je donacija dela dohodnine v skupnem znesku znašala skoraj štiri milijone evrov (3.999.802) evrov, kar je okoli 160 tisoč evrov več kot lansko leto, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

Z brezplačnim nasvetom do dobrega posla!

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Še niste prišli na Datino brezplačno izobraževanje o tem, kako dobro idejo preoblikovati v posel? Pohitite, brezplačno izobraževanje hitro polni svoja mesta!

Več informacij

Prijava na brezplačno izobraževanje

Donacija dela dohodnine - komu in koliko?

Največ donacije bo v sredini septembra, ko bo Furs nakazoval donirane zneske, prejela Slovenska Karitas, del dohodnine ji je namenilo 16.716 zavezancev v skupnem znesku 131.280 evrov. Na drugo mesto se uvrščajo Rdeči noski (namenili ste jim 101.464 evrov), sledijo Sklad 05 - ustanova za družbene naložbe (skupno ste jim namenili dobrih 69 tisoč evrov), Slovenska fundacija za Unicef - ustanova (55.500 evrov) ter Zveza prijateljev mladine Slovenije (skoraj 55 tisoč evrov). Seznam vseh prejemnikov donacije dela dohodnine najdete tu.

Zbrani podatki sicer temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2016, naslednja izplačila pa si sledijo na tri mesece.

Kdo se lahko odloči za donacijo?

Vsak zavezanec lahko zahteva, da se do 0,5 odstotkov dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Za splošno-koristne namene po 142. členu ZDoh-2 se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Najvišjo donacijo od dela dohodnine smo namenili Slovenski Karitas, sledijo Rdeči noski in Sklad 05.

Klikni in deli

Nevladna organizacija pa ne more sama zaprositi za vpis na seznam upravičencev, temveč to po uradni dolžnosti naredijo ministrstva sama. Da ministrstvo uvrsti posamezno nevladno organizacijo na omenjeni seznam, mora ta izpolnjevati pogoje, da je zakonsko gledano njihova dejavnost v javne interesu oziroma da je z zakonom določeno, da je njihova dejavnost dobrodelna, potrebujejo pa tudi odličbo ministrstva za pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu.

O dohodnini smo na DATI veliko pisali, saj vas bralce ta tema zelo zanima. Vabljeni k branju člankov s sorodno temo:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Zakonodaja Zanimivosti

Oznake davčni rezident davčni zavezanec dohodnina donacija donacija dela dohodnine FURS informativni izračun dohodnine odmera dohodnine odprema

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/14/komu-je-namenjena-donacija-dela-dohodnine/