O-STA

Prijava stroškov prehrane in prevoza, če delate v tujini: ugovor ni več zadnji rok

Na finančnem ministrstvu so pripravili ukrepe na področju prestrukturiranja davčnih bremen, med katere sodi tudi umaknitev roka, do katerega je potrebno, da se uredi prijava stroškov (dejanskih) prehrane in prevoza, če dohodek prejemate od tujega delodajalca. Doslej velja, da če zavezanci dohodkov, prejetih v tujini, niso napovedali že v letu 2015, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v drugi tranši ugovora dohodnine. Tovrstni delavci bodo lahko, kot predlaga ministrstvo, uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela kadarkoli oziroma ne bodo omejeni z rokom ugovora (kot je 30. junij 2016 za dohodke čezmejnih delavcev, prejete v lanskem letu).

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Še vedno nimate podjetja? Kakšni postopki vas čakajo pred, med in po registraciji, vam povemo zastonj!

Več informacij

Prijava stroškov prehrane in prevoza ne bo več omejena

Stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini mora zavezanec uveljavljati na zakonsko predpisan način, sicer izgubi pravico, t.j. najkasneje v roku za vložitev ugovora na informativni izračun dohodnine oziroma v roku za vložitev napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan, to je do 1. avgusta 2016. "Gre za to, da ne bo več roka, do katerega bo potrebno prijaviti dejanske stroške prehrane in prevoza, če dohodek prejemate od tujega delodajalca," so nam sporočili z ministrstva. Več podrobnosti o tem zaenkrat še ni znanih.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Delovnopravna zakonodaja drugih držav namreč ni nujno skladna s slovensko in je lahko zato povračilo stroškov del bruto plače posameznika. Vlada sedaj želi zato tudi zavezancem, ki delajo v tujini, omogočiti enako pravico, kot jo imajo zavezanci, ki delajo v Sloveniji. Zato ocenjujejo, da je primerno, da se v teh primerih poenoti terminologija s 44. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in določi primerljivo davčno obravnavo.

Sprememba poenotene terminologije s 44. členom ZDoh-2 bo verjetno koristila predvsem delavcem, dnevnim migrantom, ki so davčni rezidenti Sloveniji, a si plačo služijo v tujini. Veliko jih je v severovzhodni Sloveniji, ki se na delo vozijo preko meje v bližnjo Avstrijo in si že več let prizadevajo za enakopravnejšo obravnavo pri plačilu dohodnine ravno v delu, ki se nanaša na prevozne stroške in stroške za plačilo malice.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Zavezanci, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in iz dela, pri čemer se ti stroški priznajo glede na dejansko prisotnost na delu in v skladu z uredbo vlade. Zavezanci, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja, od delodajalca, ki je zavezan k izplačilu stroškov v zvezi z delom v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja v Sloveniji, imajo pravico do izplačila navedenih stroškov in se zato skladno z zakonodajo ne vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja. Vlogo lahko najdete tukaj.

Prijava stroškov malice in prevoza za čezmejne delavce ne bo več omejena!

Klikni in deli

Med najbolj izstopajočimi spremembami finančnega ministrstva sta predlog nove dohodninske lestvice - ta naj bi med 2. in 3. plačilni razred uvedla dodaten razred - ter posebna davčna obravnave izplačila plače za poslovno uspešnost, in sicer se ta vzpostavi do določene višine prejetega dela plače za poslovno uspešnost, in sicer do višine 70 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Predlagane spremembe zajemajo tudi urejanje javnih financ, in sicer predlagajo zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za 2 odstotni točki (iz 17 na 19 odstotkov) ter povečane učinkovitosti pobiranja javnih dajatev.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vir: Predlagani ukrepi na področju prestrukturiranja davčnih bremen

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev podjetja

Oznake Avtorski članki čezmejni delavci davčna osnova delovno razmerje ministrstvo za finance nova dohodninska lestvica poslovna uspešnost prestrukturiranje davčnih bremen prijava stroškov strošek prehrane in prevoza zmanjšanje davčne osnove

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/13/prijava-stroskov-prehrane-in-prevoza-ce-delate-v-tujini-ugovor-ni-vec-zadnji-rok/