O-STA

Vas mika prodaja na stojnici? Vse to morate urediti, preden se v to podate!

Čeprav je vreme še precej muhasto in aprilsko, se nam z nevzdržno hitrostjo približuje koledarsko poletje, s tem pa tudi vsem dobra stara znanka - ulična prodaja oziroma prodaja na stojnici. Vse, ki vas mika želja po dodatnem zaslužku, seznanjamo s tem, kako je prodaja na stojnici zakonsko urejena ter katerim pogojem morate pri tem zadostiti. Sem sodi tudi prodaja, ki jo npr. opravljate na premičnin stojnicah na ulici, po plaži, itn.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Vam gre s prodajo na stojnici dobro? Želite iz stojnice narediti še večji posel?

Več informacij

Prodaja na stojnici mora biti ustrezno registrirana. Ne glede na to, s katero dejavnostjo se ukvarjate, mora biti le ta ustrezna glede na dejavnosti, ki jih navaja Standardna klasifikacija dejavnosti iz leta 2008.

Za prodajo na stojnici morate imeti registrirano tudi eno izmed spodnjih dejavnosti:

  • 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
  • 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
  • 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (sem sodi prodaja preprog, knjig, igrač, okraskov ...)

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prodaja na stojnici: prijave ima čez lokalna skupnost

Oseba, ki na stojnici prodaja, mora biti ustrezno statusno organizirana, pri tem pa mora izpolnjevati tudi pogoje, kot jih določa Zakon o trgovin (ZT-1), ki pravi, da mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

Če želite prodajati na prostem, morate vedeti, da prostor, kjer lahko prodajate, določi lokalna skupnost v svojih aktih. Sem sodi tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi. Naj ob tem dodamo, da lokalne skupnosti oziroma občine za oddajo tržnega prostora največkrat to sporočijo v javnem razpisu, na katerega se morajo ponudniki prijaviti. Če želite torej prodajati blago npr. s premično stojnico na plaži, morate najprej preveriti, ali akti lokalne skupnosti to dopuščajo ter katero dokumentacijo morate pridobiti, da lahko to legalno opravljate.

Prodajo na stojnici ureja tudi Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki med drugimi navaja podrobnosti glede določitve stojnice. Premična stojnica pomeni, da gre za mizi podobno pripravo, ki omogoča prodajo blaga. Ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za prodajo blaga, drugih omejitev, ob predpostavki, da so upoštevani tudi drugi pogoji za prodajo blaga (zakonodaja s področja zdravstvene ustreznosti živil, higiene živil, varnosti proizvodov itd.), ni.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdo vam na stojnici lahko pomaga?

Oseba, ki prodaja na stojnici, je lahko samostojni podjetnik, registriran za ustrezno dejavnost, lahko pa gre za zaposleno osebo, ki ima lahko odprt tudi popoldanski s. p. ali pa nekoga, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo. Oseba, ki prodaja na stojnici, pa za prodajo na stojnici lahko angažira tudi naslednje:

Stojnica je lahko društvena le v primeru, da ima društvo v svojem temeljnem aktu določeno opravljanje pridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost se v društvih opravlja le kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in mora biti povezana z namenom in ciljem društva. Za prodajo blaga na stojnici je potrebno imeti registrirano to pridobitno dejavnos. Če vam na stojnici pomagajo prostovoljci, je primerno skleniti Dogovor o prostovoljnem delu. Veste, da društva in nepridobitne organizacije davčnih blagajn ne potrebujejo več?

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prihajajo toplejši dnevi in z njo prodaja na stojnici! Poznate vse pogoje za delo?

Klikni in deli

Kaj bo zanimalo inšpekcijo?

Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na prodajnem mestu mora pristojnim inšpekcijskim organom zagotoviti naslednje podatke (kadar se evidenca o spremembi prodajne cene blaga ne vodi na prodajnem mestu, je trgovec dolžan predložiti navedene podatke najpozneje v 24 urah):

  • številko in datum prevzemnega dokumenta,
  • ime dobavitelja,
  • številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
  • ime, mersko enoto in količino blaga,
  • prodajno ceno blaga,
  • podatke o spremembi prodajne cene blaga.

V skladu z novo zakonodajo o davčnem potrjevanju računov, mora prodajalec tudi na stojnici izobesiti obvestilo za potrošnike o obveznosti jemanja računov, poskrbeti pa mora tudi za ustrezno davčno potrjevanje z ustrezno davčno blagajno. V primeru stojnice gre za premičen poslovni prostor, če prodajate peš, brez stojnice, pa je lahko to tudi sama elektronska naprava. To velja tudi v primeru, ko ne uporabljate elektronske davčne blagajne ampak vezano knjigo računov. Več o tem si lahko preberete v prispevku Davčne blagajne - poslovni prostor.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Morda vas zanima tudi članek o poostrenem inšpekcijskem nadzoru nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave.

Registracije podjetij opravljamo tudi na VEM točki DATA, kjer podjetnikom začetnikom nudimo vse informacije pri postopkih pred, med in tudi po registraciji podjetja.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki davčna blagajna dodaten zaslužek poletje pravilnik prijava prodaja prodaja na stojnici registracija dejavnosti stojnica ulična prodaja zakonodaja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/16/vas-mika-prodaja-na-stojnici-vse-to-morate-urediti-preden-se-v-to-podate/