O-STA

Lani najnižja zadolženost podjetniškega sektorja!

Da se razdolževanje podjetniškega sektorja nadaljuje, kažejo podatki, ki jih je zbral Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) - zadolženost podjetniškega sektorja, pa tudi prezadolženost, sta sicer svoj vrh po večini kazalnikov dosegla v letu 2009, od takrat dalje pa se zadolženost znižuje, najbolj izrazito v zadnjih treh letih, najbolj lani.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Čeprav imate mikro ali majhno podjetje, je tudi za vas opravljanje finančne funkcije enako pomembno kot v velikih podjetjih!

Več informacij

Zadolženost podjetniškega sektorja najnižja doslej

Sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov se od leta 2009 izboljšuje, izraziteje v zadnjih treh letih, tako da so vsi kazalniki celo dosegli najbolj ugodne vrednosti v celotnem obdobju opazovanja (od leta 2006), piše UMAR v zadnji publikaciji.

Prijava na brezplačno izobraževanje!

Na gibanje nekaterih kazalnikov poleg razdolževanja pomembno vpliva tudi EBITDA podjetij - to je prosti denarni tok iz poslovanja; dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo -, ki se v povprečju zvišuje že zadnjih šest let, izraziteje pa zadnji dve leti. S kazalnikom EBITDA se meri tudi razdolženost, in sicer kot vsota vsega finančnega dolga, ki je višji od petkratnika EBITDA.

Ko razlog za manjšo zadolženost podjetniškega sektorja navajajo znižanje bančnega dolga, ki se je sprva zniževal predvsem zaradi prenehanja poslovanja podjetij, po letu 2012 pa tudi zaradi večjega odplačevanja dolgov obstoječih podjetij in prenosov terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Sposobnost odplačevanja dolga, merjena kot finančni vzvod, se je lani izboljšala v vseh velikostnih skupinah podjetij in tudi v večini dejavnosti, z izjemo energetike, kjer se je ohranila na podobni ravni. Finančni vzvod je bil lani najnižji v podjetjih predelovalnih (2 leti), komunikacijskih dejavnosti (2,4 leta) ter v energetiki (3,6 let). Najvišji finančni vzvod pa je bil v holdingih in lizingih (61,5 let) ter v nepremičninski dejavnosti (11,7 let).

Za lansko leto beležijo najnižjo prezadolženost v vseh velikostnih skupinah podjetij in tudi v večini dejavnosti, z izjemo komunikacijskih dejavnosti, kjer se je zvišala za skoraj 22 odstotkov, čeprav je prezadolženost sektorja nizka (0,3 milijarde evra).

Prijava na brezplačno izobraževanje!

Zadolženost podjetniškega sektorja se od leta 2009 znižuje, najbolj izrazito je padala lani.

Klikni in deli

Med prezadolženimi podjetji prevladujejo mikro, majhna in srednja podjetja

Med prezadolženimi podjetji prevladujejo mikro, majhna in srednja podjetja, katerih prezadolženost je vse od leta 2011 višja kot pri velikih podjetjih.

Njihov delež v finančnem dolgu prezadolženih podjetij je leta 2015 znašal 52, v prezadolženosti pa 59 odstotkov. Po dejavnostih je bilo lani tri četrtine prezadolženosti skoncentrirane v holdingih in lizingih, trgovini, nepremičninski dejavnosti, prometu in skladiščenju, predelovalnih dejavnostih ter strokovno-tehničnih dejavnostih.

Petdeset najbolj zadolženih podjetij z 28-odstotnim deležem zaposlenih in 44-odstotnim deležem dodane vrednosti pa je imelo polovico finančnega dolga prezadolženih podjetij.

Prijava na brezplačno izobraževanje!

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo

Oznake Avtorski članki dejavnosti DUTB EBITDA finančni dolg finančni vzvod kazalniki podjetništvo prezadolženost razdolženost umar zadolženost Zadolženost podjetniškega sektorja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/16/lani-najnizja-zadolzenost-podjetniskega-sektorja/