O-STA

Vroče? Strokovnjak za energetski pregled stavb vam pregleda tudi klimo

Meritve energetske varčnosti stavb so v zadnjih nekaj letih izjemno porasle zaradi spremenjene zakonodajne zahteve o energetskih izkaznicah, energetski pregled pa podrobno zajema skupino testov in meritev o delovanju stavbe ter vključuje predloge in ustrezne ukrepe, da bi se energetski pregled stavb čimbolj izboljšal.

Energetski pregled vključuje izdelavo energetskih izkaznic ter preglede klimatskih in ogrevalnih sistemov in se v Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) uvršča med "Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje" (71.129).

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Veste, kolikšne so najnižje in najvišje dovoljene temperature v pisarnah vaših zaposlenih?

Več informacij

Energetski pregled stavb in energetske izkaznice

Energetske izkaznice lahko izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe. Pogoj za dodelitev pooblastila je vpis dejavnosti projektiranja ali tehničnega svetovanja in zagotovljeno sodelovanje vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Samo ti neodvisni strokovnjaki, usposobljeni za posamezno področje, lahko izdajajo energetske izkaznice in izvajajo pregled ogrevalnih ali klimatskih sistemov.

Pridite na usposabljanje o varstvu pri delu

Zakonodaja k izdelavi energetske izkaznice obvezuje vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru njihove prodaje ali oddaje v najem za več kot eno leto. Sama energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, izdana s strani licenciranega strokovnjaka.

Licenca neodvisnega strokovnjaka

Posameznik, ki zaprosi za licenco, mora v petih letih pred vložitvijo zahteve uspešno opraviti usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic. Program usposabljanja je področno interdisciplinaren in zajema pisni in ustni preizkus znanja. Poleg usposabljanja so zahtevane tudi primerna izobrazba in najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Pridite na usposabljanje o varstvu pri delu

Ob pridobitvi licence se neodvisnemu strokovnjaku izda tudi izkaznica. Med drugim je zahtevano, da ima pooblaščenec za izdajo energetskih izkaznic pred tem tudi registrirano dejavnost "Arhitekturno projektiranje", "Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje", "Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje", "Geofizikalne meritve, kartiranje", "Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje" ali "Tehnično preizkušanje in analiziranje".

Podobni postopki in zahteve veljajo tudi v primeru licence neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov.

Strokovnjak za pregled klimatskih sistemov

Med energetski pregled stavb se uvršča tudi pregled klimatskih in ogrevalnih sistemov.

Klikni in deli

Dejavnost strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov je pregledovanje klimatskih sistemov z namenom zagotavljanja energetske učinkovitosti oziroma menjavo teh sistemov. Za opravljanje te dejavnosti je potrebna licenca, ki se obnavlja na pet let. Licenca se pridobi z oddajo vloge na Ministrstvo za infrastrukturo, ob izpolnjenih zahtevah glede primerne izobrazbe, delovnih izkušenj in ustrezni usposobljenosti.

Pridite na usposabljanje o varstvu pri delu

Pod ustrezno izobrazbo se šteje najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba. Posameznik mora imeti vsaj dve leti leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe s strokovnega področja klimatskih sistemov, v petih letih pred vložitvijo vloge za licenco pa mora uspešno opraviti tudi interdisciplinarno usposabljanje.

Pravne podlage:

Pripravil: Rok Gros, Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja

Oznake Avtorski članki energetska učinkovitost energetske izkaznice Energetski pregled stavb energetsko delovanje stavb objektov

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/19/vroce-strokovnjak-za-energetski-pregled-stavb-vam-pregleda-tudi-klimo/