O-STA

Odpis blaga ali kaj gostinci naredijo z razbitimi kozarci?

Odpis blaga v gostinski dejavnosti je razdeljen glede na višino in vrsto odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis pa predstavlja redni strošek poslovanja.

izobraževanje

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Kdaj enostavno in kdaj dvostavno knjigovodstvo? Ročna ali računalniška obdelava knjig?

Več informacij

Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi ravnanja (manipulacije) z blagom v gostinskih obratovalnicah. Določbe Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) veljajo za gostince, ki v svojih aktih nimajo določenih stopenj običajnega odpisa oziroma uničenja blaga.

Običajni primanjkljaj in uničenje blaga se ne šteje za jemanje blaga za neposredne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomenijo najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

Koliko lahko prihranim z vodenjem lastnega knjigovodstva?

Gostinci ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) evidentirajo v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

 • Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
 • Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol ipd.).
 • Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
 • Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga,
 • z izrednim popisom blaga v obratu ali skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga.

Koliko lahko prihranim z vodenjem lastnega knjigovodstva?

Odpis blaga: stopnje, ki veljajo za gostince

Odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:

Živilski izdelki:

  • sadje in zelenjava ... 5,00
  • meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter izdelki rastlinskega izvora, ki imajo podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki ... 2,00
  • ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in zmrznjeni), razen embaliranih ... 3,00
  • pekovski in slaščičarski izdelki ... 4,00
  • ostali embalirani živilski izdelki ... 0,50

Embalaža (vračljiva):

 • steklena ... 0,50
 • ostala ... 0,25

Drugi izdelki široke porabe:

 • lomljivi izdelki (izdelki iz stekla: kozarci, steklenice, vrči, lučke ipd.) ...2,50
 • plastični, keramični ali porcelanski izdelki za gostinstvo ... 1,00
 • ostali drobni inventar (pribor, kuhinjski in strežni inventar) ... 0,50.

Kako je s hrano v proizvodnji, pri transportu in skladiščenju, ki pristane za seznamu za odpis blaga, lahko preberete tukaj.

Koliko lahko prihranim z vodenjem lastnega knjigovodstva?

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki gostinska dejavnost inventar kalo odpis blaga okvara Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa dolga razbitje razsip

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/21/odpis-blaga-ali-kaj-gostinci-naredijo-z-razbitimi-kozarci/