O-STA

ECDL za prvo skupino brezposelnih oseb

Pred tednom dni je Evropsko računalniško vozniško dovoljenje prejela prva skupina 20 brezposelnih oseb, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje v Velenju.

Z znanjem informatike in obvladovanjem informatiziranega delovnega mesta je zaradi doslej razmeroma ozkega razumevanja tega področja razpolagalo dokaj majhno število zaposlenih, vsekakor pa premajhno glede na to, da delovnih mest brez računalnika skoraj ni več. Zato so začele evropske države zaposlene in tiste, ki so se znašli na zavodih za zaposlovanje, množično usposabljati za uporabo računalnika, ker z novim znanjem delajo bolj učinkovito.

V Evropski uniji program ECDL, certifikatni program za standardizacijo uporabniškega znanja računalništva, izvajajo že pet let, enak pa je po vseh državah Unije, a v lokalnem jeziku. V Sloveniji poleg podjetij ISA-IT in SPIN izpite po programu ECDL (European Computer Driving License) izvajata tudi koroški podjetji Kopa in A.L.P. Peca (v tem projektu partnerja).

Za izvajalca programa za brezposelne osebe, prijavljene pri Zavodu RS za zaposlovanje, je bila na podlagi javnega razpisa za izbor programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter izvajalcev teh programov v začetku leta 2000 izbrana družba A.L.P. Peca, sama predavanja in izpiti pa so se odvijali v podjetju Kopa. "Iz OS Velenje se je v izobraževanje vključilo 20 brezposelnih oseb, od tega 17 žensk in 3 moški. Udeleženci prihajajo iz različnih Uradov za delo – 11 iz Radelj ob Dravi, 5 iz Dravograda, 3 iz Raven na Koroškem in 1 iz Slovenj Gradca," je povedala Danica Godler, vodja oddelka za zaposlovanje v OS Velenje. 16 udeležencev tečaja je imelo srednješolsko oz. gimnazijsko izobrazbo, 4 pa visokošolsko.

"Udeleženci so opravili 7 izpitov s področja osnov informacijske tehnologije, uporabe okolja MS Windows, urejanja besedil, preglednic, baze podatkov in grafike ter informacijskih storitev v omrežjih (internet in e-pošta). Obenem bi rad izpostavil, da so bili zelo motivirani in na koncu nadpovprečno uspešni," je dejal Darko Zavrl, vodja izobraževanja pri podjetju Kopa. Poleg vsebin, ki so za pridobitev ECDL predpisane, so bili udeleženci usposabljanja seznanjeni tudi s trendi uvajanja novih dinamičnih oblik dela doma in v svetu. Davorin Rogina, vodja projekta pri podjetju A.L.P. Peca, dodaja: »Elektronsko delo postaja ena od osnovnih oblik dela v mrežni ekonomiji, dvig računalniške pismenosti pa je tista platforma, kjer se bodo uveljavile nove zahtevnejše oblike dela in je v skladu s temeljnimi izhodišči EU, opredeljenimi v Akcijskem načrtu eEvrope.«

V Kopi tudi ugotavljajo, da ima ECDL torej vrednost tako za imetnika spričevala kot za delodajalca, kajti v Evropi je večina primerov takih, da zaposlene pošiljajo na usposabljanje po programu ECDL kar njihovi delodajalci.

O podjetju Kopa

KOPA, računalniški inženiring, d.d. postavlja kompletne rešitve računalniško podprtih informacijskih sistemov z uporabo najnovejših dosežkov razvoja računalniške tehnologije na področju strojne opreme, sistemske in aplikativne programske opreme ter računalniških omrežij. Naša ponudba zajema rešitve na ključ, ki vsebujejo vse faze uvajanja računalniško podprtih informacijskih sistemov, od idejnega projekta do končne realizacije in posebne rešitve, ki jih izdelamo na željo uporabnikov.


O podjetju A.L.P. PECA d.o.o.

A.L.P. PECA d.o.o. je razvojno podjetje, čigar namen je združiti znanje in kapital za pospešeni gospodarski razvoj in prodornejši tržni nastop, iniciirati in spremljati razvojne programe, koordinirati njihovo izvajanje ter zagotavljati potrebno skupno razvojno infrastrukturo.