O-STA

Ideja za posel se vam lahko posveti tudi na morju: bi radi gojili ribe?

Poletje je končno tu - tako na koledarju, kot sodeč po temperaturah - in mnogi z mislimi iz pisarn že hitimo na morje, kjer pa se vam lahko, uživaje brezskrbno pod palmo, posveti prava ideja za posel! Imate radi živali in morsko hrano? Ste naveličani svojega dela in si želite spremembe? Zagrabite priložnost, še prej pa pohitite na DATO, kjer vam brezplačno svetujemo, kako iz hobija ali poslovne ideje narediti uspešen posel!

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Po brezplačen nasvet, kako iz hobija narediti dober biznis - tudi iz rib ali polžev -, pohitite na DATO! Termini vsakotedenskega seminarja se hitro polnijo!

Več informacij

Ste se kdaj vprašali, kakšno delo opravlja ribič? In koliko časa traja ter kakšen je postopek, da dobite na krožnik slastno ribo ali škampe? Danes smo pod drobnogled vzeli regulacijo dejavnosti gojenja morskih in sladkovodnih organizmov, torej ribogojnic, polžjegojnic in podobno.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Za opravljanje dejavnosti gojenja morskih ali sladkovodnih organizmov je potrebno vstopno dovoljenje, potrebna je tudi odobritev obrata in vpis v Poslovni register Slovenije.

Dejavnost je potrebno registrirati, za kar hitro, enostavno in zastonj poskrbimo tudi na podjetju DATA oziroma na naši brezplačni VEM točki DATA. Za registracijo podjetja ne potrebujete nič več kot vašega osebnega dokumenta in seveda vam ne sme manjkati - dobra ideja za posel! Za vse ostalo so tu Datini podjetniški svetovalci.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, Data

Ideja za posel: gojenje rib in drugih mehkužcev!

Med vodne organizme, ki jih lahko gojimo, sodijo ribe, školjke, mehkužci, krokodili in dvoživke, pa tudi alge in druge užitne morske rastline, morske črve, račje ikre ter akvarijske okrasne ribe. Gojenje vključuje tako mladice kot odrasle živali, goji se lahko tudi organizme v tuji lasti. Gojenje morskih organizmov je lahko tudi v tankih z morsko ali sladko vodo, ribogojnicah ali ribjih farmah.

DA, zanima me registracija s. p.

Pogoji za opravljanje dejavnosti

Če se vam ideja za posel - torej gojenje morskih in sladkovodnih organizmov - zdi nekaj, kar bi vas ali pa vaše znance utegnilo zanimati, berite dalje!

Dejavnost izvajata imetnik in oskrbovalec marikulture. Lastniki marikulture morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in ustrezno usposobljeni za opravljanje zootehniških opravil, biti pa morajo vpisani tudi pri Centralnem registru objektov akvakulture. Za gojenje organizmov je potrebno pridobiti vodno dovoljenje pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Potreben je tudi vpis objektov v register objektov pri Sektorju za identifikacijo in registracijo živali na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Če želite ribe gojiti z namenom poribljavanje (tj načrtno, umetno naseljevanje ali povečevanje števila (posameznih vrst) rib v vodah na določenem območju), morate pridobiti dodatna dovoljenja. Več o pogojih za pridobitev dovoljenja najdete v Pravilniku o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje.

TUdi objekti akvakulture, torej vsaka vodna površina, v kateri poteka proizvodnja akvakulture, pa tudi komercialni ribniki, morajo biti vpisani Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA). Pisna vloga se mora oddati najkasneje 30 dni po vselitvi vodnih organizmov. Pri vpisu je dodeljena G-MID identifikacijska številka.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Oskrbovalec gojenih organizmov mora imeti ustrezno izobrazbo ali pa ustrezno usposobljenost in znanje o reji in ravnanju z domačimi živali, zdravstvenem varstvu domačih živali, krmi in krmljenju domačih živali, živalskih proizvodih in ravnanju z živinskimi opravili. Ustrezna izobrazba pomeni zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva oziroma višje strokovne šole, visokošolske strokovne ali univerzitetne programe s področja kmetijstva ali veterinarstva. Strokovno usposobljenost pa predstavlja program strokovnega usposabljanja za oskrbovalce živali pri javno objavljenem izbranem izvajalcu usposabljanja, ki se potrjuje z potrdilom o opravljenem usposabljanju.

Gojilci določenih živali, med drugimi denimo gojilci polžev, se morajo vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence pristojnega organa, pa se vpišejo v imenik po uradni dolžnosti. Spremembe podatkov morajo prijaviti v roku 30 dni po spremembi.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Vodna pravica

Vsakršno gojenje vodnih organizmov zahteva pridobitev vodne pravice, ki dovoljuje posebno rabo vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča, ki si jo pridobil z vodnim dovoljenjem. Pristojni organ za pridobitev vodne pravice je ARSO.

DA, zanima me registracija s. p.

Za rejo so dovoljeni samo tehnologija in način reje, ki izpolnjuje etološke normative. Ti zadevajo predvsem potrebe posameznih vrst živali in trajnostnega razvoja. Prilagojena reja pomeni zadovoljevanje bioloških potreb organizmov, gojenje na način, kjer niso motene njihove telesne funkcije, kot tudi presežena njihova prilagoditvena sposobnost. Tako mora biti krma, nega in nastanitev, prilagojena fiziološkim, etološkim in drugim potrebam genim organizmom.

Popis staleža

Podatke o staležu je potrebno enkrat krat letno, do 1. marca tekočega leta, sporočiti tudi podatke o staležu vodnih organizmov za datum popisa staleža (31. december) v svojem komercialnem ribniku.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Podatke o letni proizvodnji morskih organizmov v objektih akvakulture je potrebno sporočiti do 1. marca za preteklo leto in zajeti podatke o porabi krme, gnojil, razkužil ter o ceni na kilogram posameznih vzrejenih morskih organizmov ob prvi prodaji.

Krmna baza, kmetijska infrastruktura in oprema

Ideja za posel se vam lahko posveti tudi na morju - bi radi legalno gojili ribe in druge mehkužce?

Klikni in deli

Pridelana ali proizvedena krma, torej krmna baza, mora biti ohranjana in izkoriščena po načelu trajnosti. Gojilec mora zagotavljati primerno kakovost in količino ustrezne krme ter primeren način krmljenja in opremo, ki preprečuje kontaminacijo vode. Živalim mora biti zagotovljen tudi stalno primeren vodni vir. Tudi ravnanje pri reji, transportu in drugih postopkih, morajo biti prilagojeni posamezni vrsti živali.

DA, zanima me registracija s. p.

Za bolne, poškodovane in onemogle domače živali je oskrbovalec živali dolžan zagotoviti posebno nego in ustrezno oskrbo, po potrebi tudi ločen prostor. Prepovedana so ravnanja ali opustitve, ki bi povzročilo bolečino, trpljenje ali poškodbe. Uporabljeni materiali ne sejo biti škodljivi za živali, prostorsko stanje pa mora ustrezati vrsti živali in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter higienskimi pogoji.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pravna podlaga

  • Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
  • Zakon o vodah (ZV-1)
  • Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture
  • Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora

Se vam je med branjem utrnila ideja za posel? Registracijo podjetja lahko kadarkoli opravite na VEM točki DATA! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas kadarkoli pokličite na 01 600 1530, naši podjetniški svetovalci vam bodo rade volje priskočili na pomoč!

Pripravil: Rok Gros, Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Gospodarstvo Kadri Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zanimivosti

Oznake akvariji dvoživke gojenje morskih organizmov gojenje sladkovodnih organizmov gojenje vodnih organizmov ideja za posel korokodili mehkužci ribe ribogojnica školjke

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/06/23/ideja-za-posel-se-vam-lahko-posveti-tudi-na-morju-bi-radi-gojili-ribe/