O-STA

Na trgu leasinga odslej aktivna tudi družba GB Leasing

Kranj, 4. julija - Ponudbeni portfelj Gorenjske banke po novem vključuje tudi leasing premičnin. Zanj se je mogoče dogovoriti na več kot 500 prodajnih mestih po vsej Sloveniji, med drugim tudi pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili BMW. Družba GB Leasing, ki storitve izvaja v imenu in za račun matične Gorenjske banke, je namreč ekskluzivni zastopnik BMW Financial Services v Sloveniji.

Širitev dejavnosti na področje leasinga za Gorenjsko banko pomeni korak naprej pri uresničevanju zastavljene razvojne strategije, v kateri banka predvideva širjenje obsega poslovanja, rasti pa načrtuje tako organsko kot s priložnostnimi prevzemi sredstev oziroma portfeljev, ki bodo skladni z njeno naložbeno politiko. Dober potencial za rast med drugim vidi v intenzivnejšem poseganju na področje faktoringa ter v vstopu na trg leasinga premičnin.

Za izvajanje storitev leasinga je banka letos ustanovila hčerinsko družbo GB Leasing d.o.o. Ta je z operativnim poslovanjem pričela v začetku junija, ko je za to pridobila tudi dovoljenje Banke Slovenije. Družba je specialist za leasing vseh vrst premičnin - od prevoznih sredstev, prek gradbene in kmetijske mehanizacije, do strojne, medicinske oziroma druge standardne opreme - in sicer tako za pravne kot za fizične osebe. V odnosu do matične Gorenjske banke, ki je njena 100-odstotna lastnica, ima vlogo servisnega podjetja, ki v imenu in za račun banke trži in izvaja storitve finančnega leasinga.

GB Leasing vodi direktor Aleš Zrinski, sedež družbe pa je v prostorih Dunajske vertikale v Ljubljani, na Dunajski cesti 152. Svoji poslovni enoti ima GB Leasing tudi v Mariboru in Kopru, ter agencijo v Velenju.