O-STA

Poslovanje na podlagi normiranih odhodkov vedno bolj aktualno

Število samostojnih podjetnikov, ki so se odločili za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov, se je od januarja lani do aprila letos precej povečalo.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ko se odločite za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov, se morate čimprej seznaniti z vsemi svojimi obveznostmi.

Več informacij

Še konec leta 2014 je na podlagi normiranih odhodkov poslovalo 18.180 samostojnih podjetnikov (od 94.515, ki so bili na zadnji dan leta 2014 vpisani v Poslovni register Slovenije). Do zadnjega aprila letos se je to število povečalo na 30.648, ne glede na to, da je bilo samostojnih podjetnikov le za slabih tri tisoč več (97.342). Konec leta 2014 je bilo torej vseh t. i. normirancev med samostojnimi podjetniki manj kot dvajset odstotkov, konec aprila letos pa že slaba tretjina.

Prijava na izobraževanje

Na poslovanje na podlagi normiranih odhodkov vplivala zakonodaja

Razlog je zagotovo v ugodnejši obdavčitvi, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2015. Do spremembe Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) je bila efektivna obdavčitev t. i normirance šest odstotkov, s spremembami omenjenih zakonov pa se je znižala na štiri odstotke. Višina normiranih odhodkov se je namreč iz 70-odstotkov povišala na 80-odstotkov vseh prihodkov.

Iz slabih dvajset odstotkov se je število normiranih s. p. povišalo na slabo tretjino vseh!

Klikni in deli

To pomeni, da podjetnik uveljavlja 80 odstotkov prihodkov kot normirane stroške, preostalih dvajset odstotkov prihodkov pa se obdavči z 20 odstotno davčno stopnjo.

Hkrati se je spremenil tudi prag, do katerega lahko samostojni podjetniki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov. Iz 50.000 evrov se je dvignil na 100.000 evrov, vendar pa mora biti v tem primeru sam ali kdo drug v podjetju ali samostojni dejavnosti v tekočem davčnem letu zaposlen za polni delovni čas vsaj pet mesecev.

Prijava na izobraževanje

Na podlagi normiranih odhodkov lahko poslujejo tudi družbe z omejeno odgovornostjo. Tudi pri njih je višina normiranih stroškov 80 odstotkov, prav tako velja prag 50.000 oziroma 100.000 evrov, vendar pa je obdavčitev preostalih prihodkov v skladu z zakonodajo 17-odstotna.

DOSTOPNO NA: http://data.si/blog/2016/07/08/poslovanje-na-podlagi-normiranih-odhodkov/