O-STA

Oddaja zahtevka za refundacijo boleznine od oktobra preko portala e-VEM

Predlog Ministrstva za javno upravo (MJU), da bi se oddaja zahtevka za refundacijo boleznine oddajala preko portala e-VEM in ne več ročno, bo začel veljati v jeseni. Pravilnik o seznamu postopkov, v katerih je vključena oddaja vlog v sistem VEM, ki zaobjema predlog, je bil sprejet v začetku junija, veljati pa bo začel s 1. oktobrom 2016.

To v praksi pomeni, da v kolikor bo delodajalec za svoje delavce želel vložiti zahtevo za refundacijo nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela, bo to storil elektronsko in bo imel nad statusom oddane vloge tudi ves čas nadzor. Do takrat pa lahko delodajalec to odda ročno.

izobraževanje

Refundacije boleznin

Čez postopek refundacije boleznin vas peljemo na DATI! Zakaj bi se s papirologijo in obrazci ukvarjali sami, če vam lahko pri tem pomagamo izkušeni strokovnjaki?

Več informacij

Oddaja zahtevka za refundacijo boleznine

Za vsako nadomestilo (za vsakega delavca posebej) mora izpolniti obračun, na katerega vnese podatke o delavcu, razlogu zadržanosti, obdobju zadržanosti, delovni obveznosti, osnovah za izračun nadomestila plače in prispevkih za obvezna socialna zavarovanja.

Delodajalci svojim zaposlenim (zavarovancem) izplačujejo nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, ki mu morajo priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški list) in druge obračunske dokumente. Hrbtno stran potrdila pa lahko nadomesti računalniško izpisan zahtevek, ki vključuje vse podatke, zahtevane na hrbtni strani potrdila, in je potrjen z žigom in podpisom odgovorne osebe pri delodajalcu (obračun).

Prijava na seminar o refundacijah

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja s pravico pripada naslednjim zavarovancem:

  • tistim, ki so v delovnem razmerju,
  • tistim, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, so družbeniki osebnih družb, d. o. o. ...
  • tistim, ki so vrhunski športniki, šahitsti, rejniki ali kmetje, če so za to pravico zavarovani in
  • tistim brezposelnim, če jim je bila pravica do denarnega nadomestila priznana še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 31. maja 2012.

Morda vas zanima tudi: Kdaj vam pripada nadomestilo plače iz zdravstvene blagajne?

Kako kažejo številke? Oddaja zahtevka za refundacijo boleznine je bila na ZZZS v letu 2014 posredovana okoli 522-tisočkrat.

Kaj bo z elektronskim urejanjem refundacij za delodajalce lažje?

Prijava na seminar o refundacijah

  • Z vnosom zahtevka in pripadajočih obračunov preko spletnega obrazca portala e-VEM se za manjše delodajalce, ki za obračun plač in nadomestil uporabljajo enostavnejše informacijske rešitve, omogoči sodobna elektronska pot komunikacije z upravnim organom (ZZZS) v okviru storitev e-VEM za podjetja in podjetnike.
  • S preverjanjem vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo zahtevka in informativni izračun nadomestila za posamezen obračun se delodajalcu omogoči, da ob vnosu podatkov s pomočjo formalnih in logičnih kontrol čim bolj zmanjša možnost napak pri vnosu.

Ste upravičeni do refundacije boleznine iz zdravstvenega zavarovanja? Pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Jure Filip, Data

  • Z elektronskim oddajanjem zahtevkov in pripadajočih obračunov kot e-VEM postopek lahko delodajalec ves čas postopka spremlja status oddane vloge.
  • Z uvozom podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih računovodskih aplikacij se zagotavlja ključna korist za velike delodajalce, saj odpade potreba po večkratnem ročnem vnosu podatkov.
  • S pregledovanjem vloženih zahtevkov se pridobijo koristi na strani delodajalca, ki je vložil zahtevek za refundacijo, saj lahko kadar koli sam preveri v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo.

Oddaja zahtevka za refundacijo boleznine se bo oddajala preko portala e-VEM in ne več ročno. Pravilnik, ki to ureja, začne veljati 1. oktobra.

Klikni in deli

Koliko denarja in časa se bo na ta način privarčevalo?

Ocena prihrankov za poslovne subjekte ob 100 odstotni uporabi elektronskega postopka znaša okoli 870 tisoč evrov, ob 100 odstotni uporabi elektronskega postopka in kadrovskega vmesnika pa je prihranek ocenjen v višini skoraj dobrega milijona in pol evrov.

Ocena prihranka časa ZZZS v primeru uvedbe elektronskega postopka uveljavljanja pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela je skoraj 37 tisoč ur, hkrati pa je ocenjen prihranek ZZZS zaradi večje kontrole in posledično manjšega števila zavrnitev v višini 214.300 evrov.

Prijava na seminar o refundacijah

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno - s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Vir: e-Uprava, Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki bolniški list delavec delodajalec delovno razmerje Oddaja zahtevka za refundacijo boleznine poškodba in bolezen na delovnem mestu refundacija boleznine zdravstvena blagajna ZZZS

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/13/oddaja-zahtevka-za-refundacijo-boleznine-od-oktobra-preko-portala-evem/