O-STA

Razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih!

Do 18. avgusta lahko oddate prijavo na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih (ali skupin) izdelkov oziroma storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ ali na nov tuj trg. Možni sta tudi prijavi na drugo in tretje odpiranje razpisa, ki bosta januarja oziroma junija prihodnje leto.

Po brezplačni nasvet na DATO!

izobraževanje

Nepovratna sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kje najti razpise za nepovratna sredstva? Kako se nanje prijaviti, kako oddati popolno vlogo ter kako sredstva tudi racionalno porabiti?

Več informacij

Tržna raziskava je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga, priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga ter identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Tuj trg je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija se v skladu s tem razpisom ne šteje za tuj trg.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.

Upravičeni so stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. Cilj razpisa je pri tem podpreti do 111 podjetij in jim znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg oziroma ter znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim proizvodom.

Do 18. avgusta lahko oddate prijavo na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih, s ciljem prodora izdelkov na obstoječ ali nov tuj trg.

Klikni in deli

Roki za oddajo vlog:

  • za prvo odpiranje 18. avgusta 2016 do 13.00 ure
  • za drugo odpiranje 27. januarja 2017 do 13.00 ure
  • za tretje odpiranje 2. junija 2017 do 13.00 ure

Razpisnik je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija, skupna okvirna višina nepovratnih sredstev pa znaša 500.000 evrov.

Vir: Javni razpis

Za lažjo pripravo projektne dokumentacije vam v podjetju DATA d.o.o. nudimo pomoč pri pripravi poslovnega in finančnega načrta, obenem vam pa svetujemo tudi pri izpolnjevanju celotne projektne dokumentacije. Vsi zainteresirani lahko pridobite več informacij na telefonski številki 01 2927 684 ali preko elektronske pošte dario.berginc@data.si.

Točka VEM kljub počitnicam deluje nemoteno - s. p. ali d. o. o. lahko tudi poleti odprete hitro, enostavno in brezplačno.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Podjetništvo Ustanovitev podjetja

Oznake Avtorski članki javni razpis nepovratna sredstva nov proizvod potrebe trga sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih tržna raziskava tuji trgi tveganje vstopa na tuj trg

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/14/razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-tujih-trgih/