O-STA

Zaposlitev novega delavca: za kaj vse mora ob tem poskrbeti delodajalec?

Na kaj vse mora misliti delodajalec, ko je na vrsti zaposlitev novega delavca? Urediti mora kar nekaj stvari, vse pa se začne že z objavo prostega delovnega mesta.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Novo osebo lahko v delo, poleg pogodbe o zaposlitvi, angažirate na več različnih načinov! Veste, katere so še druge oblike dela in kako jih država obdavčuje?

Več informacij

Zaposlitev novega delavca: začne se z objavo oglasa za prosto delovno mesto

Delodajalec mora najprej poskrbeti za ustrezno objavo prostega delovnega mesta, ki ga lahko objavi preko različnih medijev (na svoji spletni strani, na spletni strani zaposlitvenih agencij, preko socialnih omrežij, radia, časopisov ...). Oglas prostega delovnega mesta po navadi vključuje bistvene delovne naloge, ki jih bo izbrani kandidat na delovnem mestu opravljal, ter delodajalčeve zahteve (stopnja izobrazbe, delovne izkušnje, znanje tujih jezikov, druge veščine in lastnosti ...). Oglas za prosto delovno mesto vsebuje tudi rok za prijavo ter kontaktno osebo, ki skrbi za izbor novega kadra.

Prijava na izobraževanje

Ko je oglas za prosto delovno mesto enkrat objavljen in se nanj prijavijo kandidati, mora delodajalec oziroma oseba, ki je v podjetju pristojna za izbor novega kadra, poskrbeti za izvedbo postopka izbire, pri čemer mora upoštevati ustavno načelo o prepovedi diskriminacije (če neizbrani kandidat meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem), da potencialne kandidate obvestiti o pogojih dela, neizbrane kandidate pa obvesti o neizbiri.

Pogodba o zaposlitvi

Nadalje mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, in sicer praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. V njej so navedeni pogoji dela in dolžnosti delavca, pa tudi pravice, ki delavcu pripadajo na podlagi delovne zakonodaje, morebitne kolektivne pogodbe in drugih internih aktov. V pogodbi je navedena tudi plača, ki jo bo delavec mesečno prejemal, urejenost vračila stroškov za malico in prevoz na in z dela, določen mora biti minimalni dopust. Svoj izvod podpisane pisne pogodbe o zaposlitvi ob njeni sklenitvi dobita tako delavec kot delodajalec.

Prijava na izobraževanje

Prijava v obvezna zavarovanja

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela. Prijavo delavca v socialna zavarovanja delodajalec uredi z M obrazcem, to pa delodajalec lahko opravi na VEM točki ali digitalno.

Kako se delodajalec sam prebije čez prijavo delavca v socialna zavarovanja, vam povemo tudi na enem izmed novejših DATINIH seminarjev E-urejanje socialnih zavarovanj: M obrazci.

Zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu

Pred nastopom dela mora delodajalec poslati delavca na zdravniški pregled in usposabljanje iz varstva pri delu. Usposabljanje delavcev, ki je delodajalčeva zakonska obveza za vse delavce, tudi za študente in dijake ter delavce, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, izvajamo tudi na DATI. Preverite proste termine seminarja Varstvo in zdravje pri delu.

Na kaj vse mora misliti delodajalec, ko gre za zaposlitev novega delavca? Začne se z objavo prostega delovnega mesta!

Klikni in deli

Odmera letnega dopusta

Delavcu mora delodajalec odmeriti letni dopust v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) - ta določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega -, morebitno kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca in internimi akti delodajalca. Ali ste vedeli, da je Sodišče EU določilo, da delavcu za neizrabljen letni dopust, tudi v primeru, če delavec sam poda odpoved, pripada denarno nadomestilo?

Delodajalec mora za novega zaposlenega, tako kot tudi za vse ostale zaposlene, voditi ustrezno kadrovsko evidenco. Kaj so še ostale delovne naloge kadrovnika, si lahko preberete tukaj.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev podjetja Zakonodaja

Oznake avtorski članek izbira kandidata objava prostega delovnega mesta odmera dopusta pogodba o zaposlitvi prijava v socialna zavarovanja usposabljane iz varstva pri delu zaposlitev novega delavca zdravniški pregled

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/21/zaposlitev-novega-delavca-za-kaj-vse-mora-ob-tem-poskrbeti-delodajalec/