O-STA

Strategija pametne specializacije: septembra pride razpis!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v septembru objavilo javni razpis za podporo strateško razvojnim inovacijskim partnerstvom (SRIP), ki bo na prvo mesto postavil t. i. S4 - slovenska strategija pametne specializacije.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Poznate vse vire, ki ponujajo nepovratna sredstva malim podjetnikom? Kje najti razpis, kako napisati dobro prijavo?

Več informacij

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4 (strategija pametne specializacije), z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Strategija pametne specializacije je ključni vladni dokument na področju inovativnosti, na podlagi katerega bo ta usmerjala razvojno politiko. SRIP predstavljajo osrednjo institucionalno obliko na ravni področij uporabe. Preko SRIP bo spodbujeno sistemsko in dolgoročno sodelovanje deležnikov na posameznem področju med njimi samimi, navzven ter do države. Po ustanovitvi bodo partnerstva pripravila akcijske načrte, na osnovi česar bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Strategija pametne specializacije: razpis v treh fazah

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti partnerstva na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne strategije pametne specializacije.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Javni razpis se bo izvajal v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrali SRIP, ki bodo pripravili akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za predložitev prijav SRIP ter tudi posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež kot samostojnih inovacijskih grozdov v okviru posameznega SRIP, na drugo fazo javnega razpisa. Predložitev prijav na tretjo fazo razpisa bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP konec leta 2018.

Strategija pametne specializacije: septembra pride razpis!

Klikni in deli

Višina nepovratnih sredstev: od 800.000 do 2.400.000 evrov

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, skupaj znaša dobrih 10 milijonov evrov (natančneje 10.490.783 evrov).

Maksimalna možna višina sofinanciranja operacije za celotno obdobje upravičenosti znaša do 800.000 evrov, razen za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja operacije znaša do 1.600.000 evrov ter za področje uporabe Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja operacije znaša do 2.400.000 evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Imate vprašanje, vezano na razpise za nepovratna sredstva in same prijave? DATINI strokovnjaki so na vaša vprašanja pripravljeni tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Vir: MGRT
Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zanimivosti

Oznake Avtorski članki nepovratna sredstva razpis S4 SIRP slovenska strategija pametne specializacije Strategija pametne specializacije vlada RS

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/28/strategija-pametne-specializacije-septembra-pride-razpis/