O-STA

Kdo je povezana oseba?

Pisali smo že o tem, kaj je povezana družba, danes pa preverjamo, kaj pomeni oziroma kdo je povezana oseba in kako jo opredeljuje davčna zakonodaja v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Tudi vaš hobi lahko spremenite v dober posel! Ste za dozo brezplačnih informacij?

Več informacij

Pri poslovanju s povezanimi osebami so že nekaj časa uveljavljena posebna pravila glede določanja davčne osnove. To je bilo urejeno predvsem z namenom, da davčna osnova poveznih oseb ne bi bila manjša, kot bi bila, če te osebe ne bi bile povezane. Z zakonom želijo to preprečit z uvedbo določanja davčne osnove. Povezane osebe so dolžne prilagoditi transferne cene do višine primerljivih tržnih cen, kar pa ne velja za povezane osebe, ki so pravne osebe in hkrati rezidenti države, kadar poslujejo s povezanimi osebami, ki so tudi pravne osebe in rezidenti Slovenije, ter za nekaj drugih izjem.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Povezana oseba: rezident - nerezident

Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident Republike Slovenije (RS) ali nerezident RS in tuja pravna oseba ali tuja oseba, če ima/jo:

  • zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka,
  • tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka,
  • ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka,
  • iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka

vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.

Da davčna osnova povezanih oseb ne bi bila manjša, kot bi bila, če povezana oseba ne bi bila z povezana, je poskrbel zakon.

Klikni in deli

Za družinske člane se šteje zakonec ali oseba, s katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski (registrirani istospolni) skupnosti (partner), otrok, posvojenec in pastorek ali partnerjev otrok.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Povezana oseba: rezident - rezident

Za povezani osebi se štejeta rezidenta, ki sta povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali obvladuje drugega rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami ali pa, če ima imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotka vrednosti/števila delnic/deležev. Za povezani osebi se štejeta tudi rezident in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani v rezidentu najmanj 25 odstotka vrednosti.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Zakonodaja

Oznake Avtorski članki deleži družinski član kapital nerezident RS odstotki povezana družba povezana oseba rezident RS tarifna cena transferna cene tuja oseba upravljalke pravice upravljanje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/29/kdo-je-povezana-oseba/