O-STA

Evropska sredstva za zagon podjetij v problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad je razpisal 3,2 milijona evrov spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih za leti 2016 in 2017. Za točno katere občine gre, smo popisali spodaj.

Načrtujejo, da se bo na ta način okrepilo okoli 80 novonastalih podjetij na problemskih območjih, ter da se bo s tem posledično zmanjšala brezposelnost.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Si želite vedeti več o splošnih pogojih in načinih pridobivanja različnih nepovratnih sredstev? Obiščite DATIN brezplačni seminar!

Več informacij

Razpis P2R - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017

Skupno 3,2 milijona evrov zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih (točne občine so navedene spodaj) bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 evrov v obdobju dveh let, in sicer do največ 15.000 evrov letos in 25.000 evrov prihodnje leto. Minimalna višina upravičenih stroškov za sofinanciranje je 20.000 evrov v dveh letih skupaj.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:

  • pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
  • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
    in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Problemska območja so geografsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji

Problemska območja, ki bodo upravičena do sofinanciranja projektov so geografsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji in imajo sedež podjetja na enem izmed območij

  • občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi;
  • občin Pokolplja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika)
  • občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi)
  • občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

in so bila/bodo registrirana med 1. januarjem 2014 in 23. avgustom letos.

Rok za oddajo vloge v letu 2016 je 23. avgust 2016.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Utemeljitev o spremembi sedeža podjetja

Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31. decembra 2020.

Na voljo je 3,2 milijona evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih za 2016/2017.

Klikni in deli

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Več informacij najdete na tej povezavi.

Vas mika registracija podjetja, s. p. ali d. o. o.? Tudi poleti se lahko lotite ustanovitve podjetja! Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na data@data.si ali na telefonu 01 600 1530.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p.

Oznake Avtorski članki brezposelnost evropska sredstva mala in srednja podjetja MSP socialna podjetja vzhodna regija zagon podjetij

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/07/29/evropska-sredstva-za-zagon-podjetij-na-problemskih-obmocjih/