O-STA

Ste tehnološki park ali univerzitetni oziroma podjetniški inkubator?

Javna agencija SPIRIT Slovenija javno poziva k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016. Med Subjekte inovativnega okolja sodijo univerzitetni inkubator, podjetniški inkubator in tehnološki park.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Ste za nepovratna sredstva? Več o splošnih informacijah in nasvetih glede različnih virov nepovratnih sredstev vam povemo na seminarju!

Več informacij

Kaj je univerzitetni, kaj podjetniški inkubator in kaj tehnološki park?

Definicijo subjektov inovativnega okolja določa Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja.

Univerzitetni inkubator je institucija, povezana z univerzo ali visokošolskim zavodom, ki omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem dijakov, študentov in profesorjev. Poleg tega samostojno ali v povezavi z univerzo ali drugimi visokošolskimi organizacijami prevzema podjetniške pobude iz pred-inkubacijske dejavnosti in jim omogoča razvoj v ugodnem/spodbudnem okolju z zagotavljanjem intelektualnih storitev. Univerzitetni inkubator nudi podporo inovativnim tehnološkim podjetjem in poslovnim zamislim. Skupaj s pisarnami za prenos tehnologij pa pospešuje prenos znanja in invencij na trg tudi preko nastajanja novih podjetij.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Podjetniški inkubator je institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna podjetja.

Tehnološki park je institucija, ki na prostorsko koncentrirani večji lokaciji združuje razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij in razvojno raziskovalnih (R&R) oddelkov podjetij. R&R oddelki niso nujno prisotni v tehnološkem parku. Tehnološki park omogoča nastajanje novih inovativnih tehnoloških podjetij in s tem nudi urejeno poslovno okolje s širšim naborom podpornih, upravnih in intelektualnih storitev za ta podjetja.

Evidenca subjektov inovativnega okolja

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z ZPOP-1. V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki poleg minimalnih pogojev izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco bodo predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Evidenca subjektov inovativnega okolja se deli na Evidenco A in Evidenco B.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Pogoji za vpis v Evidenco B:

  • da opravljajo dejavnost subjekta inovativnega okolja,
  • da imajo povezavo z inštitucijami znanja, vpisane v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS,
  • da imajo vsaj 2 inkubiranca (razen v primeru univerzitetnega inkubatorja),
  • da razpolagajo s 500 m2 bruto poslovnih prostorov,
  • da imajo vzpostavljeno vodstvo subjekta,
  • da imajo vzpostavljeno mrežo svetovalcev.

Pogoji za Evidenco A zajemajo pogoje, ki veljajo za Evidenco B, pa tudi iz 7., 8. in 9. člena zgoraj omenjenega Pravilnika.

Rok za oddajo vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco je petek, 16. september, do 13. ure.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Prehodi med evidencami

Za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno vlogo predložiti enkrat na dve leti.

V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in vpiše v evidenco B. SPIRIT Slovenija o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.

Ste tehnološki park ali univerzitetni oziroma podjetniški inkubator?

Klikni in deli

V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. SPIRIT s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda pritožbo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: SPIRIT Slovenija

Prijava na brezplačno izobraževanje

Imate vprašanje glede nepovratnih sredstev? Ali pa vas mika registracija podjetja, s. p. oziroma d. o. o.? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po e-mailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zanimivosti

Oznake Avtorski članki inovativno okolje podjetniški inkubator Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja SPIRIT SLovenija tehnološki park univerzitetni inkubaror Zakon o podpornem okolju za podjetništvo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/08/03/evidenca-subjektov-inovativnega-okolja-2016-vpis-in-podaljsanje/