O-STA

Podjetniki, oglašujete? Kdaj gre za nedovoljeno oglaševanje?

Včeraj smo pisali o tem, da lahko samostojni podjetnik račune izdaja takoj po tem, ko se po registraciji vpiše v register Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), prav tako pa je tudi z izdajanjem ponudb in izvajanjem oglaševanja - svoje izdelke ali storitve lahko podjetniki oglašujejo šele po vpisu v Poslovni register Slovenije, sicer se takšno oglaševanje šteje za nedovoljeno oglaševanje.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Kaj pa če se za potencialnim kupcem vaših izdelkov skriva inšpekcijski nadzor? Ne prepuščajte svojih poslov naključju!

Več informacij

Podjetje je uradno registrirano šele po vpisu v Ajpes, kar pomeni, da to ni takoj, ko vse birokratske postopke registracije podjetja opravite, na primer, na VEM točki DATA. Postopek priprave dokumentov za registracijo s. p. in d. o. o. na VEM točki DATA je hiter, enostaven in brezplačen (spomnimo, d. o .o. ne morate ustanoviti brez minimalnega osnovnega kapitala), vendar je sama dejavnost oziroma podjetje uradno registrirano potem, ko se podatki o registraciji vnesejo v register podjetij AJPES. Obvestilo o sklepu registracije prejmete po pošti na vaš poslovni naslov; samostojni podjetniki boste nanj čakali do tri dni, podjetniki, ki ste ustanovili d. o. o., pa do sedem.

Po vpisu v register Ajpes pa lahko podjetniki pričnete tudi z oglaševanjem svojih izdelkov oziroma storitev. Če oglašujete pred vpisom v register oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti nimate, se to smatra za nedovoljeno oglaševanje.

Prijava na izobraževanje

Nedovoljeno oglaševanje

Zakon o preprečevanju dela in zaposlitvi na črno (ZPDZC-1) piše, da se za nedovoljeno oglaševanje šteje, če pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba, delodajalec ali posameznik ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno.

Ponudba ali oglaševanje se nanašata na naročanje, objavljanje ali posredovanje oglasov in oglasnih sporočil v časopisih, revijah, na radiu, televiziji in v drugih elektronskih medijih ali na drug način, ki je dostopen javnosti. Sem tako sodi tudi oglaševanje na družbenih omrežjih, kot je Facebook.

Prijava na izobraževanje

Za delo na črno se po tem zakonu šteje, če pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem aktu, oziroma če samozaposlena oseba ali tuj pravni subjekt, ki je samozaposlena oseba, opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti.

Za nedovoljeno oglaševanje se šteje tudi naslednje:

če delodajalec objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost

če gre za oglaševanje dejavnosti ali dela s strani posameznikov, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava, preden je ta sklenjena.

če naročnik oglasa ob naročilu ne poda izjave s podatki o firmi in sedežu firme ter osebnim imenom odgovorne osebe ali osebnim imenom in naslovom naročnika skupaj z izjavo, da ima dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register.

Prijava na izobraževanje

Globe za nedovoljeno oglaševanje

1.600 do 15.600 evrov, če je to pravna oseba, tuj pravni subjekt, samozaposlena oseba ali delodajalec, ki ni posameznik, kadar naroči, objavi ali posreduje oglas ali oglasno sporočilo v časopise, revije, na radio, televizijo in v druge elektronske medije ali na drug način, ki je dostopen javnosti, ki ponuja ali oglašuje delo na črno ali objavi potrebo po delavcu, čigar delo ni vezano na registrirano ali priglašeno dejavnost.

500 do 1.500 evrov globe doleti tudi odgovorno osebo kršitelja iz prejšnjega odstavka.

500 do 2.500 evrov, če gre za posameznika za prekršek iz prvega odstavka ali če oglašuje delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava.

Izdajanje računov in ponudb

Spomnimo, samostojni podjetnik lahko, če posluje prek osebnega računa, račun izda takoj, ko je vpisan v register, ki ga vodi Ajpes. To je od 15. decembra lani mogoče; samostojni podjetniki imajo lahko le en transakcijski račun za s. p. Če podjetnik posluje prek poslovnega računa, ki ga odpira po registraciji s. p., pa lahko račun izda po aktivaciji računa. Več: S. p. lahko račun izda po vpisu v Ajpes, če posluje prek osebnega računa pa takoj!

Prav tako pa tudi izdajanje ponudb podjetja lahko izvedejo šele po vpisu v Ajpes.

Oglašujete lahko šele po vpisu v Poslovni register Slovenije!

Klikni in deli

Imate kadrovsko ali pravno vprašanje? DATINI strokovnjaki na vaša vprašanja odgovarjajo tudi poleti! Rezervirajte si svoj termin na data@data.si ali nas pokličite po telefonu na 01 600 1530.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p.

Oznake Ajpes Avtorski članki delo na črno izdaja ponudb izdaja računov nedovoljeno oglaševanje oglaševanje podjetniki oglašujejo poslovni register slovenije registracija podjetja ustanovitev podjetja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/08/12/podjetniki-oglasujete-kdaj-gre-za-nedovoljeno-oglasevanje/