O-STA

Mercator podpisal sindicirano posojilno pogodbo

V petek, 13.7.2001, je družba Poslovni sistem Mercator s konzorcijem mednarodnih posojilodajalcev slovesno podpisala dolgoročno sindicirano posojilno pogodbo v višini 52 milijonov EURO. V konzorcij, ki sta ga organizirali Nova Ljubljanska banka in WestDeutsche Landesbank Girozentrale, se je poleg njiju vključilo še 8 posojilodajalcev iz Slovenije (SKB, Slovenska izvozna družba, A banka), Nemčije (Landesbank Schleswig-Holstein), Belgije (KBC), Grčije (Alpha Bank), Avstrije (Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich) in Italije (Banca Nazionale del Lavoro).

Poslovni sistem Mercator je v aprilu letos organizatorjema posojila podelil mandat za organizacijo sindiciranega posojila v višini 35 milijonov EURO. Dobri tekoči rezultati poslovanja in strategija družbe Poslovni sistem Mercator v naslednjih letih skupaj z zelo dobro zastavljenim projektom sindiciranja s strani organizatorjev so povzročili velik interes posojilodajalcev, spričo katerega je bil znesek posojila povišan na 52 milijonov EURO.

Gre za šestletno posojilo z enoletnim odlogom odplačevanja glavnice. Potrebno je poudariti, da je cena posojila zelo ugodna (obrestna mera znaša 90 bazičnih točk nad EURIBOR), še posebno, če upoštevamo dejstvo, da gre za nezavarovano posojilo.

Sredstva, pridobljena s posojilom, bo Poslovni sistem Mercator delno porabil za financiranje širitve svoje prodajne mreže v Sloveniji, predvsem pa na področju Hrvaške in ZR Jugoslavije. Tako v naslednjih letih Mercator načrtuje izgradnjo več novih nakupovalnih centrov na Hrvaškem (dva centra v Zagrebu ter po enega v Splitu in na Reki). Zelo pomemben pa je tudi prodor v ZR Jugoslavijo, kjer je Mercator že pridobil zemljišče v Beogradu, na katerem bo v naslednjem letu zgrajeno veliko nakupovalno središče. Preostali del posojila bo namenjen za refinanciranje cenovno manj ugodnih obstoječih kratkoročnih posojil. S tem Mercator nemoteno uresničuje smelo zastavljen strateški načrt, poleg tega pa se tudi približuje ciljni kapitalski sestavi tako glede ročnosti kot tudi vrste virov financiranja.

Najeto posojilo za Poslovni sistem Mercator predstavlja že drugi uspešno zaključen bančni konzorcij v manj kot letu dni. V septembru lanskega leta je bila namreč podpisana dolgoročna sindicirana pogodba s konzorcijem mednarodnih bank v organizaciji Raiffeisen Zentralbank Oesterreich v višini 40,5 milijonov EURO.

Dejstvo, da je bila pri letošnjem posojilu razpisana posojilna vsota presežena za polovico, kaže na veliko zaupanje tako domačih kot tujih bank v Mercatorjevo razvojno vizijo in potrjuje pravilnost njegovih usmeritev. Uspešno zaključeno posojilo pomeni poleg zagotavljanja Mercatorjeve prisotnosti in prepoznavnosti na mednarodnem trgu sindiciranih posojil še dodatno uveljavljanje slovenskih bank na čelu z Novo Ljubljansko banko na tem trgu.