O-STA

Sindikat delavcev Poslovnega sistema Mercator, d.d. uveljavil povečanje osnovne plače

Po pogajanjih med sindikati, ki zastopajo interese delavcev v trgovini in predstavniki delodajalcev Združenjem za trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije o dvigu vrednosti izhodiščne plače, je Sindikat delavcev Poslovnega sistema Mercator,d.d., ki deluje v okviru sindikalne Konfederacije 90, z upravo Poslovnega sistema Mercator, d.d. sklenil dogovor, da se osnovna plača v Mercatorjevih trgovskih družbah poveča za 3%. Dogovor velja od 1. 3. 2002. Dogovor med upravo in sindikatom temelji na dejstvu, da vse trgovske družbe v sestavu Mercatorja zaposlenim že vplačujejo najvišjo možno premijo za dodatno prostovoljno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Povečanje premij za ustrezen odstotek je namreč druga opcija, ki jo ponuja dogovor, sklenjen med sindikati in predstavniki delodajalcev.

Katja Galof
Predsednica sindikata Poslovnega sistema Mercator, d.d.
Tel: 560-13-24