O-STA

Dopolnilna dejavnost ni osebno dopolnilno delo!

S tem prispevkom želimo razbliniti zelo pogosto dilemo bodočih podjetnikov, ki zaradi podobnih izrazov ne ločijo dve popolnoma različni obliki možnosti zaslužka oziroma izdajanja računov za opravljeno storitev oziroma prodajo izdelkov: v igri sta dopolnilna dejavnost in osebno dopolnilno delo.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Poznate obdavčitev različnih začasnih oblik dela in zaslužka? Mi imamo ažurirane informacije!

Več informacij

Bistvene razlike: Dopolnilna dejavnost (popoldanski s. p.) in osebno dopolnilno delo

Prijava na izobraževanje

TABELA:

Dopolnilna dejavnost (popoldanski s. p.)Osebno dopolnilno delo
Odpre ga lahko oseba, ki ima zaposlitev za polni delovni čas (40ur/tedensko)Opravlja ga lahko vsak
Oseba ne sme biti davčni dolžnikDela lahko opravlja posameznik sam, ne more najemati delavcev niti zaposlovati delavce
Registrira se osebno na VEM točki ali z digitalnim potrdilom prek e-Vem portalaPosameznik se na Upravni enoti vpiše v seznam izvajalcev ODD na AJPES
Po registraciji dopolnilne dejavnosti so podatki nosilca dopolnilne dejavnosti vidni v registru podjetij AJPESPosameznik mora biti vpisan v seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
Lahko opravlja vse dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti 2008, ki jih želi opravljati, torej vse tiste dejavnosti za katere bo po ustanovitvi izdal računPosameznik sam opravlja dela, iz točke A priloge 1 pravilnika, za fizično osebo in ne za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo
Kadarkoli lahko prek e-Vem portala briše in dodaja dejavnostiPosameznik, ki opravlja dela iz točke A priloge 1 pravilnika, lahko opravlja dela za osebo, ki ima vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime
Lahko v podjetju zaposluje delavcePosameznik, ki opravlja dela iz točke B priloge 1 pravilnika, lahko opravlja dela, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi na njegovo ime
Ni omejen z zaslužkomPrihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu
Plačuje mesečno pavšalni prispevek za bolezni in poškodbe pri delu v višini 65,10 evraDohodek iz osebnega dopolnilnega dela se obdavči z dohodnino kot dohodek drugega pogodbenega razmerja
Prehaja lahko iz popoldanskega s. p. v redni s. p.Obdavčen je prihodek, zmanjšan za 10% priznanih stroškov po 25% stopnji.


Obdavčen je po dohodninski lestvici oz. po normiranih odhodkih/


Do konca marca mora oddati davčni obračun in letne izkaze za preteklo leto/


Dopolnilna dejavnost je popoldanski s. p., ne osebno dopolnilno delo!

Klikni in deli

Tako o popoldanskem s. p. kot o osebnem dopolnilnem delu na DATI redno poročamo. Izpostavljamo še nekaj najbolj branih člankov na to temo:

Popoldanski s. p. in zaposlitev delavca

Katere prispevke popoldanski s. p. plača polovično?

Če ste popoldanski s. p., prispevkov ne boste plačevali dvakrat

Navadni ali popoldanski s. p.?

Osebno dopolnilno delo:

Kdaj vrednotnico kupi oseba, ki izvaja ODD, in kdaj naročnik dela?

Naberi in prodaj - ODD. Naberi, predelaj in prodaj - s. p.

Če imate priglašeno osebno dopolnilno delo, lahko svoje izdelke ali storitev oglašujete

Kdo vse lahko priglasi ODD - osebno dopolnilno delo?

Kolikšna je omejitev prihodkov za osebe, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

V primerjavi smo omenili nekaj bistvenih razlik med obema oblikama del. Več informacij lahko posameznik dobi na spodnjem seminarju, za več informacij pa se lahko obrnete tudi na naše podjetniške, računovodske in davčne strokovnjake, ki so vam na voljo na 01 600 1530 in na data@data.si!

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka pri Data d. o. o.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja

Oznake Avtorski članki dopolnilna dejavnost navadni s. p. osebno dopolnilno delo pavšalni prispevek popoldanski s.p. registracija podjetja s.p. samozaposlitev socialni prispevki

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/09/23/dopolnilna-dejavnost-ni-osebno-dopolnilno-delo/