O-STA

Bi radi postali čebelar? Za tržno usmerjene bo vključevanje v kakovostne sheme nujno!

Ste se kdaj vprašali, kako postati čebelar? Bi vaš zaslužek pridobivali oblečeni v posebna zaščitna oblačila med brenčanjem čebel, teh sivo-črnih pridnih insektov (ki jim čebelarji ljubkovalno rečejo sivka), brez katerih bi bilo naše življenje popolnoma drugačno, če ne celo nemogoče? Zaradi vedno večje vprašljivosti porekla pa se bodo morali čebelarji prilagoditi trgu; potrošniki namreč vedno bolj skrbno izbirajo čebelarske izdelke, čeprav jih velika večina med še vedno kupuje pri čebelarjih.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Poznate vse prednosti in slabosti, ki jih prinaša samozaposlitev? Mi vam jih povemo brezplačno!

Več informacij

"Če bi čebela izginila z obličja sveta, bi človeku ostala ne več kot štiri leta življenja. Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka, je že nekoč dejal Albert Einstein," je povedal Vlado Auguštin, svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja pri Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kako postati čebelar?

Če bi se s čebelarstvom radi ukvarjali kot z dejavnostjo, morate zadostiti nekaterim pogojem. Gojenje čebel in pridobivanje njenih izdelkov sodi v kmetijsko panogo gojitve čebel in pridobivanja čebeljih produktov. Za čebelarstvo kot kmetijsko dejavnost pa se šteje tudi prodaja čebeljih družin, rojev in matic.

Čebelarstvo je lahko organizirano kot pravna oseba, samostojni podjetnik, kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo - skupni pašnik ali kot kmetijsko gospodarstvo - planina.

Čebelarstvo in alergija na čebelji pik

"Čeprav je čebelarstvo kot dejavnost privlačna za ljudi različnih poklicev, spolov in starosti, pa obstaja pri delu s čebelami omejitveni faktor imenovan alergija na čebelji pik. Ljudje, ki so alergični na čebelji pik, se ne smejo ukvarjati s čebelarstvom, ker s tem izpostavljajo svoje zdravje prevelikih nevarnosti," svetuje Auguštin iz ČZS.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, Data

Prijava na brezplačno izobraževanje

Čebelar mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in biti vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ), vsi čebelnjaki pa morajo biti vpisani v register čebelnjakov.

Čebelar si mora priskrbeti primeren prostor za namestitev čebel oziroma uporabo stojišča za prezimovanje čebel. Vse to ureja Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja.

Ste se kdaj vprašali, kako postati čebelar? Potrebne bo kar nekaj priprave za gojenje teh pridnih insektov!

Klikni in deli

Registracijo stojišč izvaja predvidoma lokalno čebelarsko društvo oziroma Čebelarska zveza Slovenije (izvajalec pašnega reda) s posebno vlogo. Po tem se čebelarju dodeli registrska številka stojišča, čebelar pa mora na samem stojišču ob namestitvi čebel namestiti kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami z imenom izvajalca pašnega reda.

Čebelnjaki morajo biti primerno registrirani (to čebelar uredi najmanj 30 dni po naselitvi čebelnjaka na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)) in označeni.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Nakladni panj prinašajo več medu

"Večina naših starejših čebelarjev je odrasla s panjem, ki ga skrajšano imenujemo AŽ panj, čeprav danes vsi domači in tuji čebelarski strokovnjaki priporočajo nakladne panje. Dokazano je, da s takšnimi panji vzredimo močnejše čebelje družine, ki prinesejo več medu," nadaljuje Auguštin iz ČZS.

Več o samih pogojih, o vzreji matic in sproščanju števila čebeljih družin si lahko preberete v prispevku Pogoji za opravljanje dejavnosti - Čebelarstvo.

"Čebelarstvo imamo Slovenci v genih"

"Večina, tako kot jaz, išče pri čebelah razvedrilo in sprostitev. Vedno več nas je takšnih, ki nas ne odlikuje visoko strokovno čebelarsko znanje, ampak široko splošno znanje in ljubezen do narave. Ko človek dozoreva, je koristno da si najde dodatna sidra, konjičke, da se zanima še za kaj drugega kot za službo in vzdrževanje doma. Ker imamo Slovenci čebelarstvo v genih, ni presenetljivo, da vsak večji kraj poleg cerkve in kozolca krasi tudi kakšen čebelnjak. " je dejal Vlado Auguštin iz ČZS.

Prijava na brezplačno izobraževanje

"Dobrih 80 odstotkov Slovencev med kupuje pri čebelarjih"

"Povpraševanje po medu kljub slabših preteklih letin presega ponudbo medu slovenskega porekla. Po podatkih, zbranih na podlagi anketnega vprašalnika, ki ga izvedemo vsako leto v sklopu "medenega zajtrka", dobrih 80 odstotkov vprašanih kupuje med prav pri čebelarjih, slabih 8 odstotkov v specializiranih trgovinah, dobrih 14 odstotkov v supermarketih in dobrih 5 odstotkov drugje. Večinoma čebelarji s prodajo medu nimajo težav, v porastu pa je tudi povpraševanje po matičnem mlečku in propolisu," nam je povedala Tanja Magdič, svetovalka specialistka za ekonomiko čebelarstva pri ČZS.

Potrebujete kadrovsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Med med potrošniki: zaradi vprašljivosti porekla temu dajejo več pozornosti

"Najvišjo ceno na trgu dosegajo sortni medovi, predvsem hojev, smrekov in kostanjev med, kot tudi gozdni medovi, sicer pa je slovenski potrošnik je vse bolj izobražen in osveščen glede sestavin prehrambnih izdelkov. Vse večjo pozornost daje označbam geografske označbe in porekla, odločilni dejavnik pri nakupu medu pa je kakovost in tudi poznavanje čebelarja ter, zaradi vedno večje vprašljivosti, poreklo medu.

V Sloveniji kakovostne sheme na področju medu že v samem imenu nosijo poreklo medu (npr. Slovenski med), kar jim daje veliko prednost pred uvoženim medom. Glede na vse večji trend rasti pomena kakovosti in porekla, bo v bodoče vključevanje v kakovostne sheme nuja slehernega tržno usmerjenega čebelarja," je še povedala Magdičeva iz ČZS.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Imate vprašanje za naše podjetniške svetovalce? Pišite jim na data@data.si ali jih pokličite na 01 600 1530!

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Kadri Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki Čebelarska zveza Slovenije čebelarstvo čebelnjak izdelki iz medu Kako postati čebelar kmetijska dejavnost matica paša čebel prodaja medu stojišče vosek

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/09/25/bi-radi-postali-cebelar-za-trzno-usmerjene-bo-vkljucevanje-v-kakovostne-sheme-nujno/