O-STA

NAPOVEDNIK februar

2.-15. februar: Strateško analitično izobraževanje v Tacnu Policijska akademija v Tacnu bo na štirinajstdnevnem seminarju usposabljala slovenske in hrvaške policiste in carinike za analizo in predvidevanje kriminalnih dejanj. Seminar strateške analize, ki ga financira sklad britanskega zunanjega ministrstva za preprečevanje globalnih konfliktov, bosta vodila dva predavatelja britanske ustanove European Intelligence Centre.

3.-4. februar: Obisk predstavnikov britanskega ministrstva za kmetijstvo in okolje Helen Marquard, vodja evropskega oddelka za okolje, in Philip Stamp, vodja sektorja za širitev Evropske unije, se bosta sestala z državnim sekretarjem in strokovnjaki slovenskega ministrstva za okolje, prostor in energijo. Britanska predstavnika bosta predstavila prioritetna vprašanja s področja varstva okolja in razpravljala s slovenskimi strokovnjaki o pripravah na naslednji sestanek evropskega sveta, okoljevarstvenih tehnologijah, klimatskih spremembah, kemikalijah, kopaliških vodah, novi direktivi o podzemnih vodah in 6. okoljevarstvenem akcijskem načrtu.

6. februar: Vloga mobilnosti v izobraževanju in znanosti British Council in Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta organizatorja konference z naslovom Pomen mobilnosti v Evropski uniji, ki bo 6. februarja v hotelu Astral v Ljubljani. Izobraževanje, usposabljanje ter mobilnost so ključni dejavniki t. i. lizbonske strategije Evropske unije. Namen konference je pobliže spoznati nove evropske ambicije in dolgoročne strateške cilje na področju izobraževanja in usposabljanja ter pomen načrtovanja mobilnosti na nacionalni ravni. Konferenco bodo otvorili dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne zadeve, ter Erwan Fouéré, vodja Delegacije evropske komisije. Na konferenci bodo poleg Jane Cocking in Andreja Kotnika, britanske predstavnice in slovenskega predstavnika v bruseljski delovni skupini za mobilnost, izmenjave in krepitev EU sodelovanja, sodelovali še slovenski in britanski strokovnjaki s tega področja. Konferenco je finančno podprlo Britansko veleposlaništvo v Ljubljani.

9.-10. februar: Predstavniki slovenskega zunanjega in obrambnega ministrstva v Londonu Dvodnevni obisk dveh slovenskih predstavnikov bo namenjen evropski varnostni in obrambni politiki. Seznanila se bosta z britanskim stališčem do skupne politike ter se z britanskimi kolegi pogovorila o možnostih bilateralnega sodelovanja na tem področju.

23.-25. februar: Na obisku v Sloveniji direktor Konfederacije britanske industrije Digby Jones, generalni direktor Konfederacije britanske industrije, vodilne neodvisne organizacije delodajalcev v Veliki Britaniji, bo od 23. do 25. februarja na obisku v Sloveniji. Sestal se bo z vodstvom slovenske gospodarske zbornice in predstavniki delodajalcev ter se srečal s predstavniki nekaterih vladnih ustanov.

25.-26. februar: Obisk predstavnikov slovenske Policije v Veliki Britaniji Z britanskim sistemom za zaščito prič se bosta seznanila dva slovenska policista, ki se bosta s predstavniki škotske Agencije za boj proti drogam pogovarjala o delovanju sistema.

Za dodatne informacije sem vam na voljo: