O-STA

Kateri stroški so davčno nepriznani, kateri pa so delno priznani?

Podjetniki, veste, kateri stroški so davčno nepriznani, kateri pa so delno priznani? Za ugotavljanje dobička se priznajo stroški oziroma odhodki, potrebni za pridobitev obdavčenih prihodkov.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2016

Svoje knjigovodstvo vodite sami? Ste v dvomih, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha? Na delavnici izveste vse podrobnosti, da boste to znali urediti sami!

Več informacij

Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere se domneva, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, da imajo značaj privatnosti in da niso skladni z običajno poslovno prakso.

Prijava na delavnico

Kateri stroški so davčno nepriznani?

Davčno nepriznani odhodki so:

dohodki, ki so podobni dividendam in prikrito izplačilo dobička,

odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let,

stroški, ki se nanašajo na privatno življenje (zabava, oddih, šport in rekreacija, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost) - gre za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov oziroma povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se na to nanašajo, ter stroški privatnega življenja drugih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb, razen stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so ti obdavčeni. Ne glede na navedbe pa se stroški priznajo, če gre za odplačno uporabo, vendar največ do višine plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje, nastali v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne priznajo sorazmerno takšni rabi,

stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev,

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali na data@data.si!

Jure Filip, Data

kazni, ki jih izreče pristojni organ,

davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba,

davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka, čeprav je po zakonu to pravico imel,

obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev in obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotka in je država objavljena na seznamu v 8. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),

Prijava na delavnico

donacije,

podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi (npr. da bi se hitreje ali ugodneje opravilo ali pa opustilo določeno dejanje).

Podjetniki, veste, kateri stroški so davčno nepriznani, kateri pa so delno priznani?

Klikni in deli

Delno priznani odhodki

Kot odhodki pa se priznajo v višini 50 odstotkov priznajo stroški reprezentance (stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji) in stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

Prijava na delavnico

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Podjetništvo Ustanovitev podjetja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki davčno nepriznani davčno nepriznani stroški davek od dohodka delno priznan strošek pravna oseba vsi odhodki podjetja ZDDPO-2

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/09/26/kateri-stroski-so-davcno-nepriznani-kateri-pa-so-delno-priznani/