O-STA

Vsi krediti za mala in srednja podjetja na enem mestu

Le še dober mesec imate mala in srednja podjetja (MSP) čas za oddajo vlog za nekatera financiranja SID banke. Prijave so odprte do ponedeljka, 31. oktobra 2016, medtem ko je rok za prijavo na razpis MSP 6 in MSP 7 konec oktobra 2018.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Kakšni so splošni pogoji, ko se želite prijaviti na razpis za sredstva? Brezplačno vam povemo, kako se na razpis najbolje pripraviti!

Več informacij

Pravne osebe, ki izpolnjujete pogoje gospodarske družbe, ki jih navaja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l) pa lahko oddate vloge za pridobitev mikrofinanciranja poslovanja MSP v višini do 100 tisoč oziroma do milijon evrov, za pridobitev financiranja naložb, kapitalskega utrjevanja, in zaposlovanja, raziskav, razvoja in inovacij.

Splošni pogoji, da se mala in srednja podjetja sploh lahko prijavite na razpise, so, da kot podjetje niste v težavah ter da na Finančni upravi RS (Furs) nimate neporavnanih obveznosti. Pomembno je tudi, da kot podjetje ne poslujete v izključenem sektorju ter da poslujete najmanj dve polni poslovni leti in imate zaposleni vsaj povprečno dve osebi.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kateri krediti za mala in srednja podjetja so na voljo?

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP
MSP 1 - TEKOČE POSLOVANJE MIKRO. Krediti v vrednosti od 30 do 100 tisoč evrov krijejo plačila za nakup materiala, trgovskega blaga in nakazovanje plač. Več o pogojih je tukaj.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP
MSP 2 - TEKOČE POSLOVANJE. Krediti v vrednosti od 100.001 do enega milijona evrov krijejo plačila za nakup materiala, trgovskega blaga in nakazovanje plač. Več o pogojih je tukaj. Tako MSP 2 kot MSP 1 imata status javnih sredstev ter status pomoči de minimis ter ročnost kreditov do treh let.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP MSP 3 - NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE. Najnižji znesek kredita znaša 30 tisoč, najvišji pa 5 milijonov evrov, namenja pa se stroškom projekta, ki izpolnjuje vse pogoje (vključevanje začetne naložbe, cilj je razširitev zmogljivosti kreditojemalca ... več o pogojih si preberite tukaj).

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP
MSP 4 - RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE.
Najnižji znesek kredita znaša 30 tisoč, najvišji pa 10 milijonov evrov na projekt, namenja pa se kritju stroškov projekta, ki izpolnjuje pogoje (med drugimi tega, da je cilj projekta tehnološka inovacija (nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev oziroma kombinacija naštetega) in/ali netehnološka inovacija (nova organizacijska metoda). Vse ostale pogoje si lahko preberete tukaj.

Le še dober mesec imate mala in srednja podjetja čas za oddajo vlog za različna financiranja Posojilnega sklada. Prijave so odprte do 31. oktobra.

Klikni in deli

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO.
Najnižji znesek kredita znaša 100 tisoč, najvišji pa 5 milijonov evrov na projekt, namenja pa se kritju stroškov projekta, katerega pogoje si lahko preberete tukaj. Rok za oddajo vloge je 31. 10. 2018.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 7 - TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO.
Najnižji znesek kredita znaša 100 tisoč, najvišji pa 5 milijonov evrov na projekt, namenja pa se kritju primernih izdatkov za nakup materiala, trgovskega blaga in nakazovanje plač. Več pa najdete tukaj. Rok za oddajo vloge je 31. 10. 2018.

Na naši spletni strani pa lahko preverite, kateri so še ostali aktualni podjetniški razpisi ter EU razpisi.

Imate vprašanje glede pridobivanja nepovratnih sredstev? Še vedno nimate poslovnega načrta? V zvezi s tem se lahko naročite tudi na individualna srečanja pri naših strokovnjakih. Dobite jih na 01 600 1530 ali na data@data.si

Prijava na brezplačno izobraževanje

Članek je pripravila Nastia Flegar, Data d. o. o.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Izobraževanja Podjetniške novice Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zanimivosti

Oznake Avtorski članki financiranje krediti mala in srednja podjetja MSP naložbe poslovanje posojilni sklad SID banka zaposlovanje

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/09/26/vsi-krediti-za-mala-in-srednja-podjetja-na-enem-mestu/