O-STA

Proračunska inšpekcija na delu: najpogostejše nepravilnosti uporabnikov državnega proračuna

Proračunska inšpekcija je v prve pol leta letošnjega leta prejela 43 prijav in pobud za uvedbo inšpekcijskega nadzora in drugih vlog. Ta inšpekcija deluje pod okriljem Ministrstva za finance (MF) in izvaja nadzor strank, ki so neposredni in posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna. Pristojnost proračunske inšpekcije je omejena na sredstva iz državnega proračuna.

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Podjetniki, vas zanima, kje lahko najdete aktualne razpise ter kako narediti dobro prijavo?

Več informacij

V tem obdobju je bilo z izdajo zapisnika zaključenih 24 inšpekcijskih nadzorov, od tega jih je bilo 9 uvedenih na podlagi letnega načrta dela, 14 pa na podlagi prijave.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Od 24 proračunskih uporabnikov so bile nepravilnosti ugotovljene pri 14. Proračunski inšpektorji so ukrepali v 21 primerih; v 5 primerih z ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, v 16 primerih pa s predlogom oziroma priporočilom za odpravo nepravilnosti. Uporabniki morajo o ukrepih, ki jih na podlagi tega sprejmejo, v predpisanem roku poročati inšpekciji tudi poročati (104. člen Zakona o javnih financah).

Proračunska inšpekcija je v prve pol leta letošnjega leta prejela 43 prijav in pobud za uvedbo inšpekcijskega nadzora.

Klikni in deli

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Najpogostejše nepravilnosti, ki so jih ugotovili proračunski inšpektorji:

  • poraba proračunskih sredstev, ki ni skladna s sklenjeno pogodbo (nenamenska poraba),
  • plačilo računa oziroma izkazovanje obveznosti na podlagi računa za storitev, ki ni bila opravljena,
  • negospodarnost pri porabi proračunskih sredstev,
  • nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izpolnjevanju potnih nalogov in obračunavanju stroškov službenih poti,
  • nepravilnosti pri določanju cen šolske prehrane,
  • preseganje limitov pri porabi sredstev (službeni telefon, reprezentanca pri DKP),
  • neupoštevanje pravil javnega naročanja,
  • pomanjkljivo dokumentiranje poslovnih dogodkov in neustrezno kontroliranje knjigovodskih listin.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Katerim državnim institucijam oziroma uporabnikom državnega proračuna so bile nepravilnosti ugotovljene, si lahko preberete v celotnem poročilu finančnega ministrstva.

Preberite tudi:

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Podjetništvo Zakonodaja Zanimivosti

Oznake Avtorski članki državna blagajna državni proračun inšpekcija za finance javni dolg javni primanjkljaj ministrstvo za finance nadzor nad financami Proračunska inšpekcija

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/09/27/proracunska-inspekcija-na-delu-najpogostejse-nepravilnosti-uporabnikov-drzavnega-proracuna/