O-STA

Kako daleč je prenova pavšalnega sistema?

Nova finančna ministrica Mateja Vraničar Erman obljublja, da se bodo izboljšave na davčnem področju začele v najkrajšem možnem času, nas pa je zanimalo, kako daleč je napovedana prenova pavšalnega sistema.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Vedeti morate tudi, kdaj vam status normiranca preneha?

Več informacij

Prioriteta je, so za naš portal povedali na Ministrstvu za finance (MF), davčno prestrukturiranje ter aktivnosti za naslednji paket izboljšav (obdavčitev dohodkov, povezanih z zaposlitvijo tujcev v Sloveniji in/ali napotenih slovenskih rezidentov v tujini; povečanje učinkovitosti pavšalne obdavčitve), odpravljanje administrativnih ovir, povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter posodobitev sistema obdavčitve nepremičnin.

Prijava na izobraževanje

Prenova pavšalnega sistema?

Kljub temu nas je zanimalo, kako daleč so aktivnosti na področju prenove pavšalnega sistema. Ker te trenutno še niso v fazi, da bi lahko govorili o končnih konkretnih ugotovitvah ali predlogih konkretnih sprememb sistema, pravijo, so podali preliminarno analizo podatkov.

Glavni kriterij, ki določa, kdaj se kot podjetnik lahko odločite za možnost, da poslujete na podlagi normiranih odhodkov, je, da vaši letni prihodki ne presežejo 50.000 oziroma 100.000 evrov. 50.000 evrov je meja v primeru, da podjetje nima nobenega zaposlenega, vključno s samostojnim podjetnikom (velja za navadni s. p.), za polni delovni čas in vsaj pet mesecev v letu. Če je v katerikoli obliki podjetja kdorkoli zaposlen za polni delovni čas in več kot 5 mesecev v koledarskem letu, je meja, do katere lahko podjetje posluje na podlagi normiranih odhodkov, 100.000 evrov prihodkov. Vse druge pogoje si lahko preberete v Koliko so lahko visoki prihodki za normiranost?

Prijava na izobraževanje

Izkoriščanje pavšalnega sistema?

Glede na to, da so na voljo podatki o zavezancih, ki so v sistemu t. i. normiranih odhodkov, je zagotovljen pogoj za pripravo celovite analize in ocene normiranih odhodkov, na podlagi katere bodo nato v prihodnje pripravljene izboljšave tega sistema, zagotavljajo na MF.

Na podlagi prvih, preliminarnih analiz podatkov in dodatnih informacij pavšalnega sistema se nam na Ministrstvu za finance postavlja dvom in vprašanje glede tega, ali se navedeni sistem pri davčnih zavezancih pogosto uporablja kot instrument zniževanja davčnega bremena oziroma pri delodajalcih kot instrument zniževanja stroškov. Prav tako pa bi lahko tudi rekli, da sistem gledano z vidika trga dela predstavlja še eno izmed spodbud za znane trende na trgu dela (pravno formalno opravljanje dela preko samostojnega statusa ali pogodb civilnega prava, čeprav so prisotni vsi elementi delovnega razmerja).

Tudi po mnenju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je opravljanje dela fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, postalo najfleksibilnejša in najcenejša oblika dela ter tako postaja vse privlačnejša za delodajalce in bi zaradi tega lahko dolgoročno postalo grožnja drugim, v skladu z zakonodajo in namenom bolj ustreznim oblikam dela, še pojasnjujejo na MF.

Pavšalni sistem povečuje neenakost med zavezanci

Podatki kažejo, da se je v letu 2015 za sistem pavšalne obdavčitve odločilo 29.304 zavezancev, kar je 34,5 odstotka vseh, ki so imeli izpolnjene pogoje za morebitni vstop (prihodkovni in glede št. zaposlenih), kar kaže na to, da je sistem, kot je zastavljen, lahko neatraktiven.

Poleg tega pa poudarjamo, da se sistem oddaljuje od načela obdavčenja po ekonomski moči in povečuje neenakosti med zavezanci, saj je iz prvih podatkov razvidno, da je sistem bistveno ugodnejši za storitvene dejavnosti, kjer so neposredni poslovni stroški izredno majhni in si torej lahko z normiranimi odhodki v višini 80 % bistveno znižajo svojo davčno obveznost.

Prijava na izobraževanje

Na podlagi pripravljene analize se bodo proučile možnosti spremembe sistema v smeri večje učinkovitosti, torej doseganja cilja administrativne poenostavitve za male poslovne subjekte ob vzpostavitvi čim bolj enakih pogojev za vstop v sistem ne glede na razlike med posameznimi zavezanci (osebni položaj, dejavnost, dohodkovni položaj), ob hkratnem večjem poudarku na upoštevanju načela enake davčne obravnave oziroma načela obdavčevanja po ekonomski moči.

... so nam sporočili s finančnega ministrstva in še dodajajo, da bod javnost s predlogi konkretnih sprememb sistema obveščena takoj, ko bo to mogoče.

Klikni in deli

Koristne povezave za normirance!

Vsak dan med 8.00 in 16.00 uro smo vam na voljo za vsa vaša vprašanja, vezana na podjetništvo! Dobrodošli!

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Davki Finance Gospodarstvo Kadri Podjetništvo Ustanovitev d.o.o. Ustanovitev podjetja Ustanovitev s.p. Zakonodaja

Oznake Avtorski članki davčno prestrukturiranje elementi delovnega razmerja ministrstvo za finance normiranci normirani odhodki pavšalna obdavčitev pavšalni zneski prenova pavšalnega sistema