O-STA

3.2 mio evrov za Subjekte inovativnega okolja: "SIO 2016-2017"

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo predvidoma v petek, 28. 10. 2016, objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji "SIO 2016-2017".

izobraževanje

Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Vas zanima, kje najti razpis za nepovratna sredstva in se nanj kar najhitreje in najbolje pripraviti?

Več informacij

Razpis nadaljuje in nadgrajuje javne razpise za podporo univerzitetnim inkubatorjem, ki jih je SPIRIT Slovenija izvedla v preteklih letih. V novem javnem razpisu bo potencialna baza prijaviteljev razširjena na vse v Evidenco že vpisane Subjekte inovativnega okolja (SIO), ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo v evidenco subjektov inovativnega okolja že vpisani subjekti.

Prijavitelji bodo razdeljeni na tri sklope:

  • Tehnološki parki,
  • Podjetniški inkubatorji,
  • Univerzitetni inkubatorji.

Izvedbi javnega razpisa je namenjenih 3,2 mio evrov. Predvideno obdobje izvajanja bo od dneva oddaje vlog prijaviteljev do konca leta 2017.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Namen in cilj razpisa

Potrebujete finančno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Namen razpisa "SIO 2016-2017" je pri vključenih ciljnih skupinah povečati inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. Cilj SPIRIT Slovenija je 370 novih poslovnih idej in 160 na novo inkubiranih podjetij.

Projekti, ki se bodo v vseh fazah spremljali, se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah.

3.2 mio evrov za Subjekte inovativnega okolja, #razpis SIO 2016-2017.

Klikni in deli

Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODOBJU 2014 - 2020, Prednostna os: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij.

Več informacij o javnem razpisu bo, po objavi v Uradnem listu RS, na voljo na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorije Finance Gospodarstvo Javni razpisi Podjetniške novice Podjetništvo Zanimivosti

Oznake Avtorski članki javi razpisi javni razpis konkurečnost razpis SIO 2016-2017 SPIRIT SLovenija Spodbude za zagon inovativnih podjetij subjekt inovativnega okolja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2016/10/19/3-2-mio-eur-za-subjekte-inovativnega-okolja-sio-2016-2017/