O-STA

Gorenjska banka in Hypo alpe-adria-leasing podpisala pogodbo o prevzemu pogodbenega portfelja in družbe

Ljubljana, 21. oktobra 2016 - Danes sta Gorenjska banka d.d. in Addiko Bank d.d. skupaj s svojima hčerinskima družbama GB Leasing d.o.o. in Hypo Alpe-Adria-Leasing d.o.o. (v nadaljevanju Hypo) podpisali pogodbo, s katero je Gorenjska banka od Hypa prevzela portfelj približno 9 tisoč pogodb o finančnem najemu premičnin. V nadaljevanju bo Gorenjska banka prevzela tudi lastništvo nad družbo Hypo.

Izvedba transakcije oziroma prenos portfelja na stranke Hypa in njihova obstoječa pogodbena razmerja praktično nima vpliva. Sklenjene leasing pogodbe vse do njihovega izteka ostajajo v veljavi pod nespremenjenimi pogoji. Pogodbeni partner pri teh pogodbah tako še naprej ostaja Hypo, financiranje in skrbništvo nad vodenjem pogodb pa bo prevzela Gorenjska banka oziroma v njenem imenu GB Leasing.

Gorenjska banka je družbo GB Leasing kot specialista za leasing vseh vrst premičnin, kar vključuje predvsem osebna in tovorna vozila ter opremo, ustanovila v začetku letošnjega leta, z operativnim poslovanjem pa je, takoj po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije, družba pričela junija letos. Do danes je GB Leasing vzpostavil mrežo z več kot 500 prodajnimi mesti po vsej Sloveniji, med drugim tudi pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili BMW. Gorenjska banka in GB Leasing sta namreč ekskluzivna finančna partnerja znamke BMW za Slovenijo.

Za Gorenjsko banko, ki postopoma krepi svoj tržni delež, širitev dejavnosti na področje leasinga predstavlja enega pomembnejših korakov pri uresničevanju zastavljene razvojne strategije. Banka, ki namerava rasti tako organsko kot s priložnostnimi prevzemi sredstev, pomemben potencial za širitev in razvoj vidi prav na področju leasinga, ki ga je prek svoje hčerinske družbe GB Leasing letos pričela tudi dejansko izvajati.

Strateška odločitev Addiko banke, da brez negativnega vpliva na stranke ukine dejavnost leasinga, je za Gorenjsko banko tako vsekakor priložnost, ki ji omogoča opazno okrepiti trenutni položaj na slovenskem trgu leasinga premičnin. "V dejavnost leasinga smo šele dobro vstopili, vendar je ob partnerstvu z BMW Financial Services in z izgradnjo široke prodajne mreže GB Leasing že upoštevanja vreden tržni igralec. S prevzemom lizinškega portfelja, ki je predmet danes sklenjenega posla z Addiko banko, pa prav gotovo postajamo eden močnejših ponudnikov leasinga premičnin v Sloveniji", je ob današnji priložnosti povedal Andrej Andoljšek, predsednik uprave Gorenjske banke.

V Addiko banki poudarjajo, da so s podpisom pogodbe še korak bližje k zastavljenim ciljem Addiko Skupine pod novim lastništvom. Mag. Matej Falatov, predsednik uprave Addiko banke: "Vse od prenove naše blagovne znamke, letos julija, intenzivno delamo tudi na izboljšanju bančnega poslovanja in nudenju strankam bolj usmerjene storitve, bolj učinkovite postopke in procese ter bolj enostavno komuniciranje. S prodajo lizinškega portfelja in pred kratkim tudi investicijskega bančništva se usmerjamo na bančne posle. Intenzivno sledimo naši strategiji in poslovni filozofiji t.i. "straightforward" bančništva, ki pomeni jasno, enostavno in neposredno bančništvo".

Kontakt za medije:

Gorenjska banka: Bojan Likar, Služba marketinga in odnosov z javnostmi, bojan.likar@gbkr.si, +386 4 20 84 201

Addiko banka: Nataša Crnkovič, Odnosi z javnostmi, natasa.crnkovic@addiko.com, +386 41 376 588