O-STA

Pregled hitro rastočih podjetij v obdobju 2011-2015

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve je pripravila pregled hitro rastočih podjetij (HRP) za obdobje 2011-2015.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Poslovni načrt je izjemno pomemben korak podjetnika k pripravi na svojo poslovno pot. Je vaš cilj priti med HRP?

5.405 hitro rastočih podjetij

AJPES je pregled pripravil iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podlago za analizo hitro rastočih podjetij predstavlja 128.030 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij). Ob upoštevanju izločitvenih kriterijev je število hitro rastočih podjetij 5.405.

Pregled je dostopen na spletni strani AJPES-a, Hitro rastoča podjetja (HRP) v obdobju 2011-2015. Navedena stran tudi navaja izločitvene kriterije. Podrobnejše informacije so dostopne v dokumentu v obliki PDF.

D. o. o. in s. p. vodilni pravno-organizacijski obliki med HRP

Izmed celotnega števila podjetij (128.030, od tega 5.405 HRP) sta po pravno-organizacijski obliki najpogostejša družba z omejeno odgovornostjo (63.750, od tega 4.079 HRP) in samostojni podjetnik posameznik (62.154, od tega 1.242 HRP). Skupno tako d. o. o. in s. p. kot pravno-organizacijski obliki tvorita kar 98,5 % vseh HRP.

Preberite tudi: V Sloveniji 4,4 odstotka več hitro rastočih podjetij (feb. 2015).