O-STA

Gospodarska klima v novembru 2016 zelo ugodna

http://data.si/blog/2016/11/24/gospodarska-klima-zelo-ugodna-november-2016/

Jaka Železnikar

Gospodarska klima je bila v novembru 2016 višja tako na mesečni kot tudi na letni ravni (za 1,0 oz. 2,8 odstotne točke). Gospodarska klima tako ugodna ni bila že od maja 2008.

Gospodarska klima višja na mesečni ravni

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2016 (8,0 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višji kot oktobra 2016 (7,0 odstotne točke) in za 11,2 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, je sporoči Statistični urad RS. Tako ugodne gospodarske klime v Sloveniji nismo imeli že od maja 2008, ko je bila vrednost tega kazalnika 8,6 odstotne točke.

Na dvig tega kazalnika na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov in kazalnik zaupanja v gradbeništvu nista vplivala na spremembo na mesečni ravni.

Gospodarska klima višja na letni ravni

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2016 za 2,8 odstotne točke višji kot leto poprej, novembra 2015.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,2 odstotne točke), potrošnikov (za 0,7 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke).