O-STA

Izdelovanje voščilnic kot osebno dopolnilno delo

Imate talent za ustvarjanje voščilnic, ki bi ga radi tudi unovčili. Prijavite osebno dopolnilno delo in z vašimi voščilnicami boste lahko polepšali dan še komu drugemu kot prijateljem in sorodnikom.

Med osebna dopolnilna dela spadajo razna gospodinjska opravila, čiščenje, vzdrževanje objekta, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, invalidnim osebam, nabiranje plodov in zelišč, izdelovanje umetniških izdelkov in podobna manjša opravila. Natančen seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, si lahko ogledate na spletni strani Uradnega lista RS.

Opravljanje osebnega dopolnilnega dela morate pred začetkom opravljanja dela priglasiti na AJPES in sicer to lahko storite prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki bo za vas opravila priglasitev (in tudi opustitev) del prek spletnega portala.

Devet evrov za vrednotnico

Delo se opravlja na podlagi t. i. vrednotnic, katere vrednost je določena v pavšalnem znesku 9,06 evrov. 7,05 jih boste odšteli za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2,01 pa za prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicne bolezni. S plačilom boste poskrbeli za zakonito izvedbo dela.

Vrednotnico lahko kupi naročnik ali izvajalec

Osebno dopolnilno delo se deli v dve skupini. V prvo skupino sodijo tista dela, kjer je obveznost nakupa vrednotnice na naročniku storitve. Če torej občasno pomagate pri kmečkih opravilih, nudite inštrukcije, varujete otroke, bo vrednotnico kupil naročnik.

V drugi skupini so dela, kjer mora vrednotnico kupiti izvajalec storitve sam, dela pa se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. V tej skupini je tudi dejavnost izdelovanja in prodaje izdelkov domače in umetnostne obrti, kamor sodi tudi izdelovanje voščilnic.

Prihodek od osebnega dopolnilnega dela ni neomejen. Skupen prihodek v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v državi v preteklem koledarskem letu. Torej, če predvidevate, da bi prodaja voščilnic lahko presegla navedeni znesek, potem raje razmislite o tem, da bi registrirali drugo vrsto dejavnosti (najverjetneje s. p. ali d. o .o.), pri čemer vam je lahko v pomoč naš brezplačni seminar Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Objavljen seznam oseb, ki opravljajo osebno dopolnilno delo

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo je javno dostopen na spletni strani AJPES.

Visoke kazni za delo na črno

Za konec vam postrežemo še s podatkom o kaznih, ki so predvidene, če boste vaše voščilnice prodajali na črno. Za opravljanje dela na črno s strani posameznika so predvidene globe v višini od 1.000 do 7.000 EUR (gre za t.i. šušmarje). Od 500 do 2.500 EUR pa se kaznuje posameznik, ki ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se šteje za delo na črno.

Najhitrejši način za registracijo podjetja je ustanovitev podjetja na VEM točki (VEM - Vse na Enem Mestu). Na VEM točki na Dati vam uredimo vse potrebno za registracijo podjetja, pa naj bo to ustanovitev s. p. ali odprtje d. o. o.