O-STA

Odpiranje sp za tujce iz tretje države

Odpiranje sp za tujce iz tretje države poteka v okviru nekaj omejitev.

Tujci iz tretjih držav, torej držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, za zaposlitev v Republiki Sloveniji potrebujejo enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Ker je delodajalca, ki bi bil pripravljen zaposliti delavca tujca oziroma zanj na lastne stroške pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, pogosto težko najti, marsikateri državljan tretje države, ki želi bivati in delati v Republiki Sloveniji, išče rešitev v obliki samozaposlitve.

Odpiranje sp za tujce iz tretje države je enostavno

V skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se tujec lahko registrira kot samostojni podjetnik in ob registraciji tudi ni podvržen posebnemu preverjanju statusa. Za registracijo potrebuje le osebni dokument, v Republiki Sloveniji pridobljeno davčno številko in izjavo lastnika objekta, s katero ta tujcu dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Potrebno je dovoljenje za delo oziroma samozaposlitev

Ker torej za sam postopek registracije ne potrebujejo posebnih dovoljenj, je v praksi pogosto zmotno prepričanje, da se tujci v Sloveniji lahko samozaposlijo brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja za delo. Navedeno seveda ne drži. Potrebno je vedeti, da sama formalna registracija samostojnega podjetnika še ne pomeni tudi samozaposlitve. Ta je namreč izvršena šele z vključitvijo v obvezna socialna zavarovanja, za kar pa je v skladu z že omenjenim Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, potrebno predhodno pridobiti enotno dovoljenje za samozaposlitev (ali dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela), samozaposli pa se lahko šele po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji. Za enotno dovoljenje je potrebno zaprositi pri pristojni upravni enoti, predhodno soglasje Zavoda RS za zaposlovanje pa v postopku ni potrebno.

Zakonodaja Republike Slovenije torej dopušča, da se tujci iz tretjih držav brez posebnih dovoljenj registrirajo kot samostojni podjetniki, a gre zgolj za formalni postopek registracije, saj jim ta ne omogoča, da se v Republiki Sloveniji tudi samozaposlijo - torej vključijo v vsa obvezna socialna zavarovanja, za kar je potrebna predhodna pridobitev ustreznega dovoljenja za delo oziroma samozaposlitev.

Odpiranje sp za tujce, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela

Navedene omejitve ne veljajo za tujce, ki so državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, oziroma tujce iz tretjih držav, ki imajo v skladu z zakonodajo RS prost dostop na slovenski trg dela. Ti se lahko registrirajo kot samostojni podjetniki in samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Ob registraciji so dolžni predložiti veljaven osebni dokument, slovensko davčno številko in overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta tujcu dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Pred samozaposlitvijo oziroma prijavo v obvezna socialna zavarovanja, je tujec s prostim dostopom na slovenski trg dela ali državljan države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, dolžan pridobiti tudi slovensko EMŠO številko.

Postopek registracije samostojnega podjetnika je na vseh VEM točkah brezplačen.

Pripravila: Ana Marija Pavlović, univ. dipl. prav.