O-STA

"Jabolka kakovosti" za dobre prakse mednarodnega sodelovanja

Včeraj, 7.12.2016, je v ljubljanskem Hotelu Union ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, podelila priznanja "jabolka kakovosti," s katerimi CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) nagrajuje dobre prakse mednarodnega sodelovanja. "Zdi se mi blagodejno in pomembno širiti obzorja svojih pogledov, svoje izkušnje oplemenititi z izkušnjami drugih, svoja prepričanja prevetriti in znanja nadgraditi," je mnenja tudi Bernarda Žarn, ki je vodila podelitev.

Mednarodno sodelovanje - lokalni in globalni učinki

Nagrajeni so bili projekti, ki so v svojem delovanju znali povezati različne evropske in nacionalne razsežnosti, jih medsebojno oplemenititi in s pomočjo tujih partnerjev uspešno umestiti v svoje delo ter okolje. Nagrajene organizacije prihajajo iz vse Slovenije, med njimi sta npr. Šolski center Srečka Kosovela Sežana, ki s projektom "Aranžer - kompetence preteklosti ali prihodnosti?" dosega večjo profesionalnost ter zaposljivost dijakov in Osnovna šola Litija, ki s svojim projektom "We are able to ..." na inovativen način vključuje učence s posebnimi potrebami. Univerza v Novi Gorici s projektom "Norveški mehanizem in Univerza v Novi Gorici" v okviru mobilnosti naslavlja aktualne teme in dogodke s področja migracij in integracije migrantov v družbo ter prispeva h krepitvi na področju ohranjanja in izboljševanja kakovosti tradicionalnih pridelkov in izdelkov. To so le nekateri od nagrajencev, ki s svojimi projekti vplivajo tako na lokalno, kot na širšo - včasih celo globalno - skupnost.

K bolj humani, srčni in odprti družbi znanja

Poleg tega, da mednarodna dejavnost dviguje raven kakovosti slovenskega izobraževanja in prispeva k vedno bolj relevantnim medkulturnim kompetencam posameznika, se hkrati krepijo evropske vrednote, strpnost in spoštovanje bodočih generacij. Preko vključevanja v mednarodne aktivnosti pokažemo - pa tudi sami spoznamo - da imamo pri nas veliko dobrih idej, primerov in praks, ki jih lahko pokažemo drugim, pravi dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a: "Z vključevanjem v mednarodne aktivnosti se stkejo vezi ne samo med kolegi in vrstniki med državami, ampak so ta sodelovanja pogosto način, da se vzpostavijo vezi tudi znotraj naših institucij, med učitelji znotraj šole, med učitelji in učenci. Nekaj, kar v obstoječem sistemu sicer želimo, pa ne znamo vedno razvijati in spodbujati."