O-STA

Erasmus+ razpis 2020: projekti mobilnosti

Najpomembnejši in največji evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa - Erasmus+ 2014-2020 je v svojem zadnjem razpisnem letu. Naslednje leto naj bi se začelo novo obdobje, program naj bi obdržal ime in dobil še več na pomenu, ki ga nosi. Erasmus+ združuje ljudi, institucije in sisteme izobraževanja ter že leta krepi pomembne človeške vrednote, strokovnost izobraževalcev ter prispeva k solidarnosti, strpnosti in občutku evropske pripadnosti. Vsi elementi so v trenutni situaciji negotovosti še posebej pomembni in program, kot evropska zgodba o uspehu, bo tudi v prihodnje igral pomembno vlogo s svojimi neštetimi pozitivnimi zgodbami sodelovanja, razumevanja in krepitve kakovosti.

O prepoznanem pomenu njegovega prispevka na evropskem nivoju pove tudi dejstvo o naraščajočih sredstvih, ki so bila na voljo in ki so iz leta v leto naraščala. Na zadnjem letošnjem razpisnem roku za projekte mobilnosti smo tako v Sloveniji razdelili več kot 14,5 mio EUR za mobilnost študentov, dijakov in učiteljev na vseh stopnjah izobraževanja. V postopku ocenjevanja so še projekti drugega razpisnega roka za t. i. strateška partnerstva, vrednega skupaj 7,3 mio EUR.

Kljub trenutni situaciji se tako CMEPIUS kot institucije, ki izvajajo projekte Erasmus+, prilagajamo danim razmeram. Pozornost namenjamo spletnem načinu učenja in poučevanja, pri čemer so prišle na dan bogate izkušnje, na primer, programa eTwinning, projektov spletnega mednarodnega sodelovanja. Razpoložljiva orodja, primere dobrih praks in obstoječe uporabne platforme, smo tako delili z našimi uporabniki v upanju, da jim bodo koristne in v pomoč v preoblikovani učilnici (https://www.cmepius.si/ucenje-poucevanje-na-daljavo/).

CMEPIUS kot nacionalna agencija programa Erasmus+ že leta preučuje in raziskuje tudi učinke mednarodnega sodelovanja in z velikim zadovoljstvom v svojih študijah sistematično potrjuje pričakovanja o pozitivnih učinkih. Mednarodno sodelovanje in projekti kot so Erasmus+ močno krepijo kompetence mladih v smislu njihovih jezikovnih znanj, medkulturnih spretnosti in generične veščine, ki jih najbolj iščejo tudi delodajalci. Prav tako vzgojitelji, učitelji in drugi izobraževalci na vseh nivojih ogromno pridobijo; ne le da izpopolnjujejo svoja strokovna znanja in se med seboj povezujejo, pridobijo tudi pomembne organizacijske in vodstvene veščine ter spretnosti. Spoznavajo tuje sisteme izobraževanja in metode dela ter na ta način vnašajo inovacije v svoje delo. S tem posledično izboljšujejo tudi kakovost izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. V eni izmed študij ugotavljamo tudi širše učinke prihajajočih mobilnosti v okviru programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo in le-ti so prav tako veliki in vplivajo na različne sektorje, ki so posredno in neposredno povezani z mednarodno mobilnostjo ljudi (https://www.cmepius.si/knjiznica/razvijamo-za-vas/).

Program, katerega slogan je 'Spreminjanje življenj, odkrivanje obzorij' (Opening Minds, Changing Lives) resnično to tudi v praksi udejanja. Zato se vsi, še posebej pa evropske institucije, zavedamo, da je njegova prihodnost kljub nejasni situaciji še kako pomembna. Evropska Unija izvaja številne kampanje z namenom ozaveščanja o pomenu sodelovanja in solidarnosti v teh razmerah, in sicer #EuropeansAgainstCovid19, #StrongerTogether in podobne. Istočasno na evropski ravni potekajo številne aktivnosti proti širjenju dezinformacij kot npr. kampanja #EUvsDisinfo. Potrebno je imeti v mislih mlade in generacije programa, ki prihajajo. Za program je ključnega pomena, da se širijo pozitivne, navdihujoče zgodbe, človeške zgodbe, ki jih ustvarja. Slednjih se je v programu Erasmus+ nanizalo ogromno.