O-STA

Svečana podelitev nacionalnih nagrad jabolka kakovosti za najboljše zgodbe v mednarodnem sodelovanju

CMEPIUS, letos petnajstič, nagrajuje zgodbe uspeha, primere dobrih praks mednarodnega sodelovanja, ki izvirajo iz programa Erasmus+ in drugih pobud, za katere skrbimo. Jabolka kakovosti simbolizirajo odkrivanje novega sveta in védenja. Nekoč greh, danes simbol napredka, svobodne volje in odkrivanja neznanega, kar odlično predstavljajo tudi nagrajenci. Pri najboljših iščemo kakovost, odličnost, učinek na profesionalni razvoj izobraževalcev in vpliv na institucijo, ki izvaja mednarodne projekte. Nekateri izkazujejo tudi učinek na sistem. Prav vsi pa izstopajo v svojih mednarodno pisanih zgodbah.

Tokrat bodo, poleg jabolk, nagrajeni tudi projekti mednarodnega spletnega sodelovanja in tudi ta priznanja - zlati kabli, so postala že dolgoletna tradicija v slovenskem šolskem prostoru. Projekti eTwinning pletejo pomembne zgodbe, ki spreminjajo učilnice, motivirajo učence in izboljšujejo sistem izobraževanja ter dostikrat vodijo v večje mednarodne projekte programa Erasmus+.

Jabolka kakovosti in zlati kabli predstavljajo posebne dosežke mednarodnega sodelovanja, mobilnosti in projektov. Prepoznane zgodbe uspeha bomo predstavili na svečanem dogodku, ki bo potekal v sredo, 4. 12. 2019, ob 16 uri, v Grand hotelu Union v Ljubljani. Priznanja bosta nagrajencem podelila direktorica Centra, dr. Alenka Flander, in minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

Mednarodni projekti so ena od oblik in načinov, kako je moč na preprost način razvijati in spodbujati razumevanje kulturne raznolikosti. Vse (nas) je potrebno opolnomočiti z medkulturnimi kompetencami, jih sistematično graditi in razvijati. Mednarodno povezovanje in sodelovanje dviguje motiviranost učencev, dijakov in študentov za učenje ter osmišlja učne vsebine. Učencem omogoča aktivno sodelovanje, jih spodbuja k učenju in krepi samozavest pri uporabi znanja. Prek projektnega sodelovalnega dela se utrjujejo medkulturne, socialne, državljanske kompetence, digitalna pismenost ter sporazumevanje v maternem in tujem jeziku. Spodbuja se dialog, deljenje znanja, sodelovanje med učitelji in vzgojitelji; projekti soustvarjajo pozitivno šolsko in razredno klimo, motivirajo učitelje za uvajanje sprememb in novosti v poučevanje, razvijajo organizacijske in vodstvene veščine učiteljev in drugega pedagoškega in nepedagoškega osebja. Zavoljo mednarodnega sodelovanja in z izvajanjem aktivnosti, ki so z le-tem povezane, pa izobraževalne institucije postajajo bolj prepoznavne v lokalnem okolju, katerega središče so, se medsebojno povezujejo in njihovi projekti vplivajo na druge deležnike, tudi z namenom dviga kakovosti izobraževanja v slovenskem prostoru.